Atzele

- latgaļu novads
_______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 101.lpp.

Tildes Datorenciklopēdija Latvijas vēsture

 

HISTORIA.LV