Apule

- kuršu pilsvieta
_______________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 74.lpp.

HISTORIA.LV