Alnpeke, Dītlebs

- Atskaņu hronikas viltus autors
______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 302.sleja.

 

 

HISTORIA.LV