Allods

- vāciski: Allod

- nekustamais privātais īpašums viduslaiku Vācijā, arī Livonijā
________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 297.-298.sleja.

 

HISTORIA.LV