NARATĪVI

Ikdienas dzīve Latvijā no 1944.-1955.gadam. (2003.gada pavasara semestrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas vēstures katedras piedāvātā izvēles kursa Ikdienas dzīve Latvijā no 1944.-1955.gadam (lektors Jānis Ķeruss) ietvaros 3. un 4.kursa studenti veica norādītā perioda aculiecinieku intervēšanu. Šeit sniedzam interesantāko interviju pierakstus.)

Atmiņu stāstījumi no Latvijas Okupācijas muzeja fondiem.

Atmiņu stāstījumi no Zinātņu Akadēmijas Mutvārdu vēstures kolekcijas.

HISTORIA.LV