1947

07.01.-16.01.1947. - Latvijas PSR Iekšlietu Tautas komisariāta Kara tribunāls iztiesā nelegālo laikrakstu Latvija un Mazais Latvis izdevēju un izplatītāju lietu. K.Dravam un J.Liezerim piespriež augstāko soda mēru - nošaušanu. Pārējie notiesātie tiek sodīti ar ieslodzījumu no 5 līdz 10 gadiem un nometinājumu no 3 līdz 5 gadiem.

08.03.1947. - izpilda nāves sodu nelegālo laikrakstu Latvija un Mazais Latvis izdevējiem K.Dravam un J.Liezerim.

 

 

HISTORIA.LV