1920

02.01.1920. - uz Maskavu izbrauc Latvijas Sarkanā Krusta delegācija.

03.01.1920. - sākas Polijas un Latvijas armijas kopīgais uzbrukums Latgalē.

13.01.1920. - Krievija piekrīt slepena pamiera noslēgšanai ar Latviju.

30.01.1920. - pulksten 3 naktī starp Latviju un Krieviju tiek parakstīts līgums par slepenu pamieru, kurā Krievija piekrīt atstāt Latgales teritoriju.

01.02.1920. - pulksten 12 dienā, saskaņā ar pamiera līgumu, tiek pārtraukta karadarbība starp Latviju un Krieviju.

02.02.1920. - Igaunija un Krievija Tartu paraksta miera līgumu.

26.03.1920. - Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics paziņo Krievijas pusei, ka Latvija ir gatava miera sarunu uzsākšanai.

16.04.1920. - Maskavā sākas oficiālās miera sarunas starp Latviju un Krieviju.

17.-18.04.1920. - notiek Satversmes sapulces vēlēšanas.

01.05.1920. - notiek Satversmes sapulces pirmā sēde.

14.05.1920. - Latvija iesniedz iestāšanās lūgumu Tautu Savienībā.

27.05.1920. - Satversmes sapulce pieņem Deklarāciju par Latvijas valsti.

01.06.1920. - Satversmes sapulce pieņem Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumus.

10.06.1920. - Sabiedroto Augstākā padome atkārtoti izskata jautājumu par Baltijas valstu atzīšanu de iure. ASV nostājas dēļ Baltijas valstu prasības tiek noraidītas.

12.06.1920. - starp Latviju un Krieviju tiek parakstīts bēgļu reevakuācijas līgums.

18.06.1920. - Satversmes sapulce apstiprina Kārļa Ulmaņa sastādīto Ministru kabinetu.

22.06.1920. - Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics ierosina Krievijai turpmākās miera sarunas pārcelt uz Rīgu.

09.07.1920. - Krievija piekrīt turpmākās miera sarunas pārcelt uz Rīgu.

15.07.1920. - 1) Berlīnē noslēdz līgumu par sakaru atjaunošanu starp Latviju un Vāciju; 2) no rīta Rīgā ierodas Krievijas delegācija miera sarunām.

09.08.1919. - notiek Latvijas un Krievijas delegāciju miera sarunām pēdējā sēde.

11.08.1920. - Rīgā tiek parakstīts Latvijas – Padomju Krievijas miera līgums.

13.11.1920. - Ženēvā sakarā ar jautājuma izskatīšanu par Latvijas uzņemšanu Tautu savienībā ierodas Latvijas delegācija Zigfrīda Meierovica vadībā.

15.11.1920. - Tautu Savienība nodod Latvijas uzņemšanas lūgumu izskatīšanai V komisijas 1.apakškomisijai.

25.11.1920. - Tautu Savienības V komisijas 1.apakškomisijai uzklausa Zigfrīdu Meierovicu sakarā ar Latvijas uzņemšanas lūgumu.

16.12.1920. - Tautu Savienības asambleja izskata Baltijas valstu uzņemšanas jautājumu. Par Latvijas uzņemšanu balso piecas valstis (Itālija, Kolumbija, Paragvaja, Persija un Portugāle), pret - 24, bet 13 atturas.

18.12.-23.12.1920. - Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics uztura Romā, lai saņemtu atbalstu Latvijas de iure atzīšanai.

24.12.-31.12.1920. - Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics uztura Parīzē, lai saņemtu atbalstu Latvijas de iure atzīšanai.

HISTORIA.LV