Enciklopēdiskās vārdnīcas šķirkļi, kas pārpublicēti Historia.lv

Enciklopēdiskā vārdnīca. 1.-2. sējums (A-Ž), Rīga: Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. 448 lpp.; 384 lpp.

1.sējums

Bērziņš Eduards [padomju militārais un drošības iestāžu darbinieks]
Meinards [pirmais Ikšķiles bīskaps]

 

 

 

HISTORIA.LV