Latvijas sūtņa Vācijā E.Krieviņa piezīmes par Ā.Hitlera runu vācu reihstāgā 1939.gada 6.oktobrī.

[1939.gada 7.oktobrī]
_________________________________________________________________

Hitlers atstāja noguruša un dziļu rūpju pārņemta cilvēka iespaidu. Likās, ka viņam nākas grūti kārtot savas domas un izteikt tās skaidri un noteikti un ka viņš nepiegriež nekādu vērību tam, kur viņš atrodas un kas ap viņu notiek.

Runas lielāko daļu Hitlers nolasīja vienmuļīgā balsī, nepaceļot acis no manuskripta. Tikai uz beigām nāca asāki momenti.

Uzkrita, ka Hitlers neminēja Somiju, Rumāniju, Bulgāriju, Turciju un Spāniju. Par Baltijas valstīm viņš izteicās tikai, ka Vācijai taīs esot saimnieciskas intereses.

Hitlera priekšlikumi bija bāli un nenoteikti, taīs nebija nekā konkrēta, nedz konstruktīva.

Mūs varētu, beidzot, interesēt tas, ka, spriežot pēc dažiem izteicieniem runā, nav izslēgta iespēja, ka vajadzības gadījumā baltvācus uzsēdina uz kuģa un aizved uz Vāciju.

Sūtnis E.Krieviņš

_________________________________________________________________

Avots: Feldmanis, I. Latvijas vāciešu izceļošana. Latvijas Arhīvi. 1995., Nr.1., 61.lpp.-80.lpp.>63.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 2574.f., 4.apr., 7470.l., 167.lp. Oriģināls.

Ievietots: 29.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV