Ta

Tacits, Kornēlijs (Senās Romas vēsturnieks)
Tālava
(latgaļu novads Gaujas vidustecē)
Tālivaldis
(Tālavas latgaļu vecākais)
Tallinas bīskapija

Tautas balss
(Latviešu nacionālistu savienības nelegāls izdevums)
Tautas padome (Latvijas Republikas priekšparlaments)

 

 

HISTORIA.LV