PSRS Iekšlietu tautas komisāra, valsts drošības ģenerālkomisāra Nikolaja Ježova šifrotelegramma par latviešu arestu veikšanu.

[1937.gada 30.novembrī]
_______________________________________________________________________

Pilnīgi slepeni

Šifrēta telegramma Nr. 49990

1937.g. 30.novembrī

Visiem republiku IeTK tautas komisāriem,
apgabalu IeTK pārvalžu priekšniekiem,
galveno valsts drošības pārvalžu DTO priekšniekiem.

Maskavā un virknē apgabalu atklātas ievērojamas spiegu-diversantu un nacionālistiskas, kontrrevolucionāras, Latvijas izlūkdienesta izveidotas latviešu organizācijas, kas saistītas ar citu valstu izlūkdienestiem. Šie k[ontr]r[evolucionārie] latviešu formējumi virknē gadījumu ietilpa labēji trockistisko organizāciju un militārās trockistu sazvērestības sastāvā kā nacionālistiskas latviešu filiāles un centri.

Lai likvidētu Latvijas izlūkdienesta darbību un sagrautu nacionālistiskās pretpadomju latviešu darbības PSRS teritorijā, pavēlu:

1. 1937.gada 3.decembrī vienlaikus visās republikās, novados un apgabalos arestēt visus latviešus, pret kuriem ir aizdomas par spiegošanu, diversijām, pretpadomju nacionālistisku darbību.

2. Arestam pakļauti visi latvieši:

a) kuri uzņemti operatīvajā uzskaitē un [kuru darbība] tiek izmeklēta;

b) politemigranti no Latvijas, kuri ieradušies PSRS pēc 1920.gada;

c) pārbēdzēji no Latvijas;

d) biedrības “Prometejs” un latviešu klubu vietējo filiāļu vadītāji, valžu locekļi un štata darbinieki;

e) Osoaviahima latviešu strēlnieku biedrības vietējo nodaļu vadītāji un biroju locekļi;

f) agrāk funkcionējošo akciju sabiedrību “Produkts” un “Mežaprodukts” bijušie vadītāji un valdes locekļi;

g) Latvijas pavalstnieki, izņemot diplomātisko iestāžu darbiniekus;

h) latvieši, kuri ieradušies PSRS kā tūristi un palikuši šeit.

3. Veicot operāciju, sevišķu uzmanību pievērst rūpīgai minēto kontingentu iztīrīšanai no aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem un cehiem, elektroenerģētikas uzņēmumiem un ietaisēm, visiem transporta veidiem, specsektoriem un daļām tautas komisariātos un valsts iestādēs, kas pārzina aizsardzības un mobilizācijas jautājumus, kā arī armijas, flotes, IeTK karaspēka, IeTK aparāta orgānu šifrēšanas darbus, kā arī no kolhoziem, sovhoziem un apdzīvotajām vietām, kuras atrodas sevišķā režīma zonās pie nocietinātajiem rajoniem un aizsardzības būvēm.

4. Vienlaikus ar arestu operācijas izvēršanu sākt enerģisku izmeklēšanas darbu, vērstu galvenokārt uz k[ontr] r[evolucionārās] darbības organizatoru un vadītāju atmaskošanu, izsmeļošu spiegu-diversantu un nacionālistisko grupu un organizāciju atzarojumu un dalībnieku atmaskošanu.

5. Ja ir nepieciešamība arestēt komandējošā un vadošā sastāva darbiniekus, personas ar militārajām un speciālajām pakāpēm, kā arī CK nomenklatūrā ietilpstošās personas, pieprasīt PSRS IeTK sankciju.

6. Lietu noformēšanu un to izskatīšanu veikt saskaņā ar operatīvās pavēles Nr.00485 6.punktu.

7. Par arestu operācijas rezultātiem ziņot 5.decembrī. Par izmeklēšanas gaitu ziņot piecdienu pārskatos, paziņojot kopējos skaitļus un būtiskākās un svarīgākās liecības. Vienlaikus izsūtīt arestēto sarakstus ar pilnīgiem ievirzes [orientējošiem] datiem.

Ježovs

Šifrēto telegrammu parakstījis PSRS IeTK tautas komisāra vietnieks M.P.Frinovskis.
________________________________________________________________

Avots: Riekstiņš, J. Par Lielo teroru pret latviešiem. Latvijas Vēstnesis. 2002., 13.novembrī.

Dokumenta atrašanās vieta: Krievijas Valsts sociāli politiskās vēstures arhīvs, 6.f., 13.apr., 4.l., 1.-2.lpp. Mašīnrakstā krievu valodā.

Ievietots: 20.02.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV