Ši

Šīmanis, Pauls (vācbaltiešu politiķis)

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV