Ru

Rusins (latgaļu vecākais)
Rusova Livonijas hronika
Rusovs, Baltazars (16.gs. Livonijas hronikas autors)

 

 

 

 

HISTORIA.LV