Latviešu Tautas Apvienības “Pērkonkrusts” apstiprinātā programma:   
___________________________________________________________________________

  1. Par Latvijas valsti, savu turpmāko paaudžu un citu tautu priekšā atbild latviešu tauta.
  2. Gādība par latviešu tautas godu, vienību un labklājību ir augstākais uzdevums.
  3. Latvija ir un paliek lauksaimniecības valsts. Viņas saimnieciskai polītikai jāatbilst vienīgi šim nolikumam.
  4. Baltijas valstu militārā, polītiskā un saimnieciskā savienība ir Latvijas valsts ārējās polītikas pamats.

___________________________________________________________________________

Avots: Kas ir, ko grib, kā darbojas Pērkonkrusts? Programma ar paskaidrojumiem, deklarācijas iztirzājums, statūti. Rīga: Pērkonkrusta propagandas daļa, 1933. 23. lpp.

Ievietots: 05.04.2001.

HISTORIA.LV