Ostlandes reihskomisāra Hinriha Lozes rīkojums par pārvaldes pārņemšanu Ostlandē.

1941.gada 18.augustā, Kauņā]
______________________________________________________________

 

Paragrāfs 1

Ar civilās pārvaldes pārņemšanu izpildvara ir pārgājusi Ostlandes valsts komisāru rokās (Militārā vara paliek Ostlandes bruņoto spēku pavēlnieka rokās un ar šo rīkojumu netiek skarta).

Paragrāfs 2

Rīkojumus civiliedzīvotājiem valsts komisāra pārvaldītos apgabalos izdod vācu civilās pārvaldes iestādes (Bruņoto spēku pavēlnieka valsts aizsardzības piekritība netiek skarta).

Paragrāfs 3

Vācu civilās pārvaldes iestādes ir: Ostlandes valsts komisārs, ģenerālkomisāri, galvenie komisāri un apgabala komisāri.

Paragrāfs 4

Vācu civilā pārvalde Ostlandes valsts komisāra pārvaldītos apgabalos pārņem visu kustamo un nekustamo īpašumu, kas piederējis Padomju Savienības republikām, tās daļu valstīm, atklātām sabiedrībām un apvienībām, ieskaitot visāda veida prasības, dalības, tiesības un intereses pēc 20.jūnija 1941.g. stāvokļa, saskaņā ar tuvāku noteikumu izdošanu.

Pēc 20.6.41. izdotie rīkojumi, izdarītie pārgrozījumi un īpašumu maiņas ir nelikumīgas, ja tas nav vācu iestāžu darīts. Vācu iestāžu jau izdarītie izkārtojumi paliek spēkā tik ilgi, kamēr tos neatsauc. Īpašuma tiesību jaunnokārtošana tiek atstāta līdz turpmākam. Par Padomju armijas īpašumiem disponē vācu militārie spēki.

Paragrāfs 5

 

Dienesta valoda Ostlandes valsts komisariātos ir vācu.

Katrā apgabalā ir pielaista arī vietējā valoda.

Paragrāfs 6

Rīkojums stājas spēkā tā izdošanas dienā.

Loze,
Ostlandes valsts komisārs

___________________________________________________________________

Avots: Latvijas suverenitātes ideja likteņgriežos. Vācu okupācijas laika dokumenti 1941-1945. Sast. Samsons, V. Rīga: Zinātne, 1990. Nr.5, 34.-35.lpp.

Ievietots: 08.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV