Nukša Mārtiņš

- Latvijas diplomāts, Ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs (1939.-1940.)
____________________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1791.-1792.lpp.

 

 

HISTORIA.LV