[..]

Meinhards, Meinards (Meynhart, lat. Meynardus; ap 1130–1196) ir pirmais no rakstītajiem avotiem zināmais vācu misionārs, vēlāk bīskaps (1186–1196) Līvzemē. Historiogrāfijā sākotnēji uzskatīja, ka Meinhards kopā ar vācu tirgotājiem kā viņu priesteris un, iespējams, rakstvedis Līvzemi apmeklējis jau kopš 12.gs. 60.gadiem. Taču jaunākie pētījumi liecina, ka vācu tirgotāju aktivitāte austrumu virzienā pāri Baltijas jūrai pierādāma tikai ar 1182.gadu (IH 1993, I 1–4; 333, 334).

[..] Polockas un Pleskavas krievu kņazi 12.–13.gs. ievāca meslus un izplatīja pareizticību Austrumbaltijas zemēs. Lai uzsāktu katoļticības sludināšanu lībiešiem, Meinhardam vajadzēja lūgt atļauju no Polockas kņaza (IH I 3).

[..]

Pēc Lībekas Arnolda hronikas datiem (Arnoldi chronica 1978, 213), bīskapija Līvzemē nodibināta 1186.gadā. Dokumentos Meinhards un bīskapija pirmo reizi pieminēti pāvesta Klementa III 1188.gada vēstījumos (UB I, Nr. 9, 10), ar kuriem Meinhards tiek apstiprināts par bīskapu un Ikšķiles bīskapija – par Brēmenes baznīcas īpašumu. Hronista izvēlētais 1143.gads sakrīt ar vācu tirgotājiem tik svarīgās pilsētas – Lībekas – sākotnējās dibināšanas gadu.

Meinhards miris 1196.gada 11. augustā vai 11. oktobrī un apglabāts Ikšķiles baznīcā (IH I 14; II 1), bet 14.gs. beigās pārapbedīts Rīgas Doma baznīcā.

[..]
_______________________________________________________________________

Mugurēvičs, Ē. Komentāri. Grāmatā: Atskaņu hronika.  Rīga: Zinātne, 1998. 303.- 357.lpp.> 18.piezīme,305.lpp.; 21.piezīme, 306.lpp.; 34., 35.piezīme, 308. lpp.

Ievietots: 07.01.2003.

HISTORIA.LV