Latvijas PSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieka J. Ziediņa ziņojums Ministru Padomes priekšsēdētājam V. Lācim par izmeklēšanas rezultātiem Zosnas skolas skolēnu vēstules lietā.

[1954.gada 29.septembrī]
____________________________________________________________

1954. gada 12. aprīlī saņemta Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam b. V Lācim adresēta anonīma vēstule, pasta žīmogs “Priednieki”, ar šādu saturu:

“Sveicināti!

Sveiciens Vilim Lācim no Zosnas septiņgadīgās skolas komjauniešiem.

Iesniegums

Lūdzam atbildēt uz šādu jautājumu: kāpēc LPSR visi mācību uzskates līdzekļi un kartes ir tikai krievu valodā? Kāpēc krieviem eksāmeni latviešu valodā likvidēti, tos kārtot nevajag, bet latviešiem [eksāmens] krievu valodā ir jānoliek?

Mums par to pavisam nav skaidrības, īpaši tāpēc, ka Konstitūcija skaidro, ka visiem pilsoņiem ir vienlīdzīgas tiesības.

Tātad tiesības nav vienlīdzīgas. Pat Latvijā krievi ir valdošā tauta. Mēs arī gribētu, lai kartes un uzskates līdzekļi būtu dzimtajā valodā.

Gaidām atbildi.”

Šī anonīmā vēstule 1954. gada aprīlī no Latv. PSR Ministru Padomes aparāta tika pārsūtīta LPSR MP Valsts drošības komitejai.

Anonīmā vēstule bija rakstīta latviešu valodā, ātrrakstā, mazizstrādātā rokrakstā, tomēr adrese uz aploksnes izpildīta labi izstrādātā rokrakstā.

Veicot izmeklēšanas pasākumus, noskaidrots, ka anonīmās vēstules autore ir:

Kovaļenoka Eleonora Antona meita, dzimusi 1939. gadā Maltas rajonā, b[ez]p[artijiska], latviete, ar 7 klašu izglītību, nekur nestrādājoša, dzīvojoša LPSR Maltas rajona Zosnā.

Nopratināšanā Kovaļenoka atzina sevi par anonīmās vēstules autori un par iemesliem, kas mudinājuši uzrakstīt anonīmo vēstuli, liecināja:

“... pirms eksāmeniem skolā es sāku pārlasīt PSRS Konstitūciju un, to apgūstot, sāku pārdomāt par to, kādas lielas tiesības tā dod un kādus pienākumus uzliek visiem pilsoņiem neatkarīgi no viņu tautības. Bet, atcerējusies par to, ka mūsu skolā latviešu grupā visas kartes un globusi ir krievu valodā, izņemot vienu karti latviešu valodā visai skolai, ... tas viss man izlikās ne tāda vienlīdzība, par kādu rakstīts PSRS Konstitūcijā, bet kaut kāda nevienlīdzība, tāpēc es nolēmu uzrakstīt LPSR Ministru Padomei...”

Par aploksni Kovaļenoka liecināja, ka arī adresi uz aploksnes viņa uzrakstījusi pati, bet, kā izrādījies, ka aploksni aizpildījusi cita persona, Kovaļenoka izskaidrot nevarēja. Tālākā izmeklēšanā noskaidrots, ka aploksnes autore ir:

Suhocka Aleksandra Jāzepa meita, dzimusi 1926. gadā Maltas rajona Bērziņu sādžā, izglītība 7 klases, PSKP biedre, strādā par pasta sakaru nodaļas “Priednieki” vadītāju Latv PSR Maltas rajonā.

Nopratināšanā Suhocka A. J. apliecināja, ka viņa tiešām uzrakstījusi aploksni Latv PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam.

Šajā jautājumā Suhocka A. J. liecināja:

“…Šķirodama vēstules nosūtīšanai to adresātiem, es atradu kādu vēstuli neglītā izpildījumā, kas bija salocīta trijstūrī, bez pastmarkas un adresēta Latv. PSR Ministru Padomes priekšsēdētājam. Lai savestu doto vēstuli pienācīgā izskatā, es nolēmu šo vēstuli izklāt, un, pēc rokraksta noteikusi, ka vēstuli raksta kāds skolnieks, es to tālāk nelasīju. Ielikusi vēstuli standartaploksnē, pielīmēju tai pastmarku, uzrakstīju ar savu roku adresāta, t.i., Latv. Ministru Padomes priekšsēdētāja b. Lāča, vārdu un nosūtīju doto vēstuli adresātam…”

Ar anonīmās vēstules autori Kovaļenoku E. A. veicām nopietnu izskaidrojošu pārrunu.

Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts drošības komitejas
priekšsēdētāja vietn.

Ziediņš

___________________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.41, 197.-200.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA, 207.f., 1.s apr, 952.l., 45.-47.lp.

Ievietots: 04.07.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV