PSRS Augstākās Padomes likums par Latvijas PSR uzņemšanu PSR Savienībā.

[1940.gada 5.augustā, Maskavā]
_________________________________________________________________

Noklausījusies Latvijas Saeimas Pilnvarotās Komisijas deklarāciju, Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Augstākā Padome nolemj:

1) Izpildīt Latvijas Saeimas lūgumu uzņemt Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā kā līdztiesīgu savienoto Padomju Sociālistisko Republiku.

2) Sarīkot saskaņā ar PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) 34. un 35.pantu Savienotā Latvijas Padomju Sociālistiskā Republikā deputātu vēlēšanas PSRS Augstākai Padomei.

3) Uzdot PSRS Augstākās Padomes Prezidijam noteikt vēlēšanu dienu.

Maskavā, Kremlī, 1940.gada 5.augustā.

PSRS Augstākās Padomes Prezidija Priekšsēdētājs
M.Kaļiņins

PSRS Augstākās Padomes Prezidija Sekretārs
A.Gorkins

________________________________________________________________

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.263, 563.-564.lpp.

Publicēts: Valdības Vēstnesis. 1940., 12.augustā.

Publicēts arī: Treijs, R. Par Latvijas okupāciju 1940.gadā. Latvijas Vēstnesis. 2000., 14.jūlijā.

Ievietots: 25.09.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV