Tā sauktās Latvijas Tautas saeimas deklarācija par zemes nacionalizāciju.

[1940.gada 22.jūlijā]

_______________________________________________________________

 

Gadu simtiem cieta Latvijas zemnieks kapitālistu-ekspluatatoru, baronu-muižnieku un citu lielo zemes īpašnieku jūgā.

Zemnieku spieda liekt muguru melno un pelēko baronu priekšā. Viņu apsmēja, mocīja un spīdzināja baroni un viņu roklaiži.

Kad nāca pie varas kapitālisti, darba zemnieku ciešanas turpinājās. Darba zemniecība turpināja ciest no apspiedēju jūga, no zemes trūkuma, no pārmērīgiem un netaisniem nodokļiem, no grūtā parādu sloga bankām un augļotājiem.

Darba zemniekus ekspluatēja lielrūpnieki, tirgotāji un citi spekulanti. Uz zemnieku masu darba rēķina iedzīvojās saujiņa liekēžu un bagātnieku.

Tagad pienācis gals šai murgu pilnajai pagātnei.

No šīs dienas Latvijas zemnieks ir brīvs savā no kapitālistu un citu ekspluatatoru jūga atbrīvotā zemē.

Tagad strādnieki, zemnieki un darba inteliģence ir vienīgie pilntiesīgie Latvijas saimnieki.

Vadoties no darba zemniecības dzīvības interesēm un izteicot visas Latvijas darba tautas gribu, Saeima pasludina visu zemi ar tās bagātībām, mežiem, ezeriem un upēm par visas tautas īpašumu, t.i., par valsts īpašumu. Zemniecības lietošanā nododamās zemes lielums tiek nosacīts ne lielāks par 30 ha. Viss zemes pārpalikums pār šo noteikto normu pāriet valsts zemes fondā, lai valsts varētu apgādāt bezzemniekus un sīkzemniekus ar zemi. No šīs dienas mūsu zemē nav un nebūs vietas tiem, kas dzīvojuši no darba zemniecības sviedriem, nebūs vietas ekspluatatoriem - lielgruntniekiem un viņu piekritējiem.

Visa līdz šim darba zemniecības īpašumā esošā zeme, tāpat arī tā zeme, kuru valsts nodos bezzemniekiem un sīkzemniekiem, tiek nodota darba zemnieku lietošanā uz visiem laikiem. Katrs mēģinājums aizskart zemnieku personīgo īpašumu vai darba zemniekiem pret viņu gribu uzspiest kolektīvās saimniecības tiks stingri apkarots, jo tas nāk par ļaunu tautas un valsts interesēm.

Saeima nolemj atcelt visas zemes izpirkšanas maksas no zemniekiem, kuras ir saistītas ar agrāk izvesto agrārreformu.

Saeima uzdod valdībai caurskatīt jautājumu, kādi soļi būtu sperami, lai atvieglotu arī visus pārējos zemnieku parādus, kā arī lai atceltu netaisnos nodokļus un atvieglotu nodokļu nastu darba tautai.

Saeima nolemj anulēt darba zemniekiem visus nodokļu parādus, tāpat arī parādus par administratīvā kārtā uzliktiem sodiem. Parazītiskā-ekspluatatoriskā privātā zemes īpašuma likvidācija un uz to pamatotā plašā valsts palīdzība bezzemniekiem un sīkzemniekiem zemes iegūšanā nozīmē, ka darba zemniecības trūkumam un postam, šiem nenovēršamiem un pastāvīgiem kapitālistu, muižnieku un citu ekspluatatoru ekonomiskās kundzības līdzgaitniekiem, ir darīts gals.

Lai dzīvo Latvijas darba tauta, augstākais Latvijas zemes saimnieks!

Lai dzīvo strādnieku un zemnieku nesagraujamā, brālīgā apvienība!

________________________________________________________________

Avots: Padomju varas atjaunošana Latvijā un Latvijas PSRS iestāšanās PSRS sastāvā: Dokumenti un materiāli. Rīga: Zinātne, 1987. 207 lpp.>Nr.116, 182.-184.lpp.

Ievietots: 12.08.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV