PSRS valdības pilnvarotā Latvijā Andreja Višinska un PSRS pilnvarotā pārstāvja Latvijā Vladimira Derevjanska telegramma PSRS Ārlietu tautas komisariātam.

[1940.gada 22.jūnijā. Saņemta 12.20]
__________________________________________________________________

 

1. Ar katru dienu jūtami pieaug iedzīvotāju aktivitāte. Sanāksmēs, demonstrācijās, lapiņās izteiktas prasības organizēt padomju varu, pievienot Latviju PSRS, legalizēt komunistisko partiju, novākt Ulmani, nodot tiesai veco valdību. Sevišķi spilgti tas izpaudās šīsdienas demonstrācijā Rīgā. Demonstrācija sākās no rīta politisko ieslodzīto atbrīvošanas brīdī. Atbrīvoti 153 cilvēki. Pēc demonstrācijas beigām pie Ulmaņa pils sapulcējās 4 - 5 tūkstoši cilvēku, prasot noņemt valsts karogu, mēģināja iekļūt pilī. Pa telefonu griezās pie mums pēc palīdzības. Pēc mūsu norādījuma pavēlniecība veica nepieciešamos aizsardzības pasākumus un griezās pie sapulcējušamies ar aicinājumu izklīst pa mājām, kas arī tika izpildīts. Drīz pilsētā nodibinājās pilnīga kārtība.

2. Visu dienu jaunās valdības ministri pieņēma lietas, ziņojumus no departamentu priekšniekiem un iepazinās ar stāvokli iestādēs un viņu darbību.

3. Liepājā vietējie varas orgāni apjuka, policija aizbēga un visu kārtību pilsētā nodrošina mūsu karaspēks. Strādnieki ieņēmuši laikraksta “Kurzemes Vārds” redakciju un tiek izlaista avīze “Komunists”, incidentu nebija.

4. Jaunie ministri nav nodrošināti ar uzticamiem palīgiem. Kopā ar viņiem nodarbojamies ar kadru atlasi, bet būtu nepieciešams atsūtīt no Maskavas 10 - 15 cilvēkus izvietošanai dažādās ministrijās, lai palīdzētu ministriem.

5. Nodarbojamies ar cilvēku atlasi redakcijām un dažādām valsts iestādēm.

6. Lai izvairītos no bruņotām iedzīvotāju sadursmēm ar aizsargiem, mēs uzskatam par nepieciešamu pēdējos atbruņot un izformēt. Izformēšana var notikt vai nu aizsargus ieskaitot armijas rezervē un pakļaujot atbilstošam režīmam vai likvidējot šo organizāciju. Mēs uzskatam par mērķtiecīgu pēdējo variantu. Lūdzam dot norādījumus sekojošos jautājumos:

1) Par sociāldemokrātiskās un citu buržuāziski demokrātisko partiju legalizēšanu, jautājumā par kompartijas legalizēšanu un palīdzību tās darbības atjaunošanā. Pats par sevi skaidrs, ka šai sakarā tāpat nepieciešama nopietna palīdzība no PSRS ar cilvēkiem un līdzekļiem.

2) Par vietējo pašvaldības orgānu vēlēšanām un pārējiem ar to saistītiem jautājumiem un par vēlēšanu likuma pārskatīšanu tā tālākai demokratizēšanai. Gadījumā ja Jūs atzīsiet to par nepieciešamu, iesniegsim konkrētus priekšlikumus. Šis jautājums no dažādām pusēm jau tiek izvirzīts.

3) Vai ir mērķtiecīga komunistiskās un sociāldemokrātiskās partijas saplūšana, ko pēc ziņām, sevišķi forsē sociāldemokrātiskās grupas, acīm redzot cerot izmantot momentu savās interesēs. Mēs par šī soļa mērķtiecību šaubamies. Šai sakarā būtu nepieciešams dot attiecīgus norādījumus pa Kominternes līniju.

Višinskis, Derevjanskis.

____________________________________________________________________

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.177, 403.-405.lpp.

Dokumenta teksts krievu valodā publicēts: Полпреды сообщают... Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией август 1939г.-август 1940г. Москва: Междунвродные отношения, 1990. Nr.285, с.419-420.

Dokumenta atrašanās vieta: Архив внешней политики СССР ф.059, оп.1, п.329, д.2263, л. 206-208.

Ievietots: 10.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV