Tā sauktās Tautas valdības pirmās sēdes protokols.
___________________________________________________________________

 

Protokols nr.45

Ministru kabineta sēde

1940.g. 21.jūnijā

 

Klāt:

Valsts prezidents Dr. K.Ulmanis
Ministru prezidents un ārlietu ministra v.i. prof. A.Kirhenšteins
Iekšlietu ministrs V.Lācis
Kara ministrs ģen. R.Dambītis
Sabiedrisko lietu ministrs P.Blaus
Satiksmes ministrs J.Jagars
Tautas labklājības ministrs J.Lācis

Tieslietu ministrs J.Pabērzs
Iekšlietu ministra biedrs V.Latkovskis

 

Protokolē: Valsts kancelejas direktora v.i. R.Bulsons

 

Sēdi sāk pulksten 10.15

 

Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, atklājot Ministru kabineta pirmo sēdi, uzrunā Ministru kabineta locekļus:

 

“Ņemot vērā, ka šā gada 16.jūnijā Ministru kabinets pilnā sastāvā pieteica man savu atkāpšanos, es aicināju ministru prezidenta amatā prof. Dr. A.Kirhenšteinu un Ministru kabinetu šādā sastāvā: kara ministrs ģenerālis Dambītis, iekšlietu ministrs V.Lācis, sabiedrisko lietu ministrs P.Blaus, tautas labklājības ministrs un izglītības ministra p.v.i. J.Lācis, tieslietu ministrs un finansu ministra p.v.i. J.Pabērzs, satiksmes ministrs J.Jagars, iekšlietu ministra biedrs un politiskās policijas priekšnieks V.Latkovskis un armijas komandieris ģenerālis Kļaviņš.

 

Saņēmis ministru prezidenta un kabineta locekļu piekrišanu, pasludinu valdību par nodibinājušos un stājušos pie savu pienākumu izpildīšanas. Novēlu labas sekmes sarežģīto uzdevumu veikšanā. Šajos uzdevumos ietilpst kārtības un drošības uzturēšana, normāla darba turpināšanas iespēju nodrošināšana un rūpīga gādība par labu un draudzīgu attiecību uzturēšanu ar kaimiņiem un sevišķi mums draudzīgo lielo austrumu kaimiņu — Padomju Savienību. Pie sirds lieku lojāli sadarboties pie mūsu zemē atrodošā Padomju Savienības karaspēka daļu izvietošanas un viņu dzīves apstākļu nokārtošanas.”

 

Valsts prezidentam atbild ministru prezidents prof. A.Kirhenšteins:

 

“Augsti godāts kungs Valsts prezident! Ministru kabineta un savā vārdā pateicos par laba novēlējumu. Mēs centīsimies labi pildīt tos smagos pienākumus, ko esam uzņēmušies šai grūtā brīdī. Mēs pateicamies jums par jūsu darbību. Mums sen ir pazīstamas jūsu rūpes par tautas labklājību, izglītību un veselību. Sevišķi Draudzīgajam aicinājumam ir liela nozīme tautas izglītības pacelšanā. Jūs esat ierosinājuši un aicinājuši uz darbu jaunatni, mācījuši to strādāt, sevišķi lauku darbos. Mazpulku tīkls pārklāj visu zemi ar darbīgu jaunatni. Šajā grūtā brīdī jūs esat veicinājuši labas attiecības ar ārvalstīm, sevišķi ar lielo kaimiņu — Padomju Savienību. Mēs solāmies strādāt par Latviju, turpināt, varbūt citādām metodēm, to darbu, ko jūs, Valsts prezidenta kungs, un agrākā valdība ir sākuši.”

 

Sēdi slēdz pulksten 10.25

 

Valsts prezidents K.Ulmanis

 

Ministru prezidents A.Kirhenšteins 

Valsts kancelejas direktora v.i. R.Bulsons

________________________________________________________________

 

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.167, 387.-392.lpp.

 

Publicēts arī: Treijs, R. Par Latvijas okupāciju 1940.gadā. Latvijas Vēstnesis. 2000., 16.jūnijā.

 

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 3235.f., 1/6.apr., 711.l., 37lp. Noraksts.

Ievietots: 25.09.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV