Zemgales divīzijas komandiera ģenerāļa Baha telegramma Armijas komandierim par vienošanos saistībā ar kārtības uzturēšanu ar PSRS karaspēka pārstāvjiem.
_______________________________________________________________

Daugavpilī, 1940.gada 21.jūnijā.

Ziņojums: Šodien sarunās starp SPRS korpusa komandieri, kurš šeit skaitās PSRS karaspēka garnizona priekšnieks, vienojāmies, ka:

1) Pie apcietināto politisko izlaišanas cietuma apsardzību uzņemsies PSRS karaspēks, kas arī tika izdarīts.

2) Pilsētā mūsu patruļas apsargā: Divīzijas štābu, komandantūru, Valsts bankas nodaļu; par pārējo kārtību rūpējas PSRS karaspēks. Tāpat PSRS karaspēka patruļas raudzīsies, lai varbūtējo demonstrāciju gadījumā nenotiktu nekārtības un grautiņi.

3) PSRS un mūsu armijas karavīri savstarpēji sasveicināsies; pavēle dota jau 20.jūnijā.

4) Sadarbības atvieglošanai starp PSRS karaspēka vadību un Zemgales divīzijas štābu, pirmā norīkos pie divīzijas štāba sakaru virsnieku.

5) Pamudinājumu uz nekārtībām, to novēršanai pie AEV[1] Daugavpils nodaļas apsardzību neizlikt, arī policijas patruļas samazināt līdz minimumam.

6) Karaspēka pārvietošanu garnizona rajonā bez PSRS karaspēka ziņas neizdarīt.

Sarunas noritēja ļoti oficiālā garā, pie kam diezgan daudz tika runāts arī par savstarpējo uzticību.

Generālis Bahs.

__________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1994., Nr.1(12), 54.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1474.f., 3.apr., 8.l., 93.lp. Rokrakstā ar zīmuli uz telegrammas veidlapas.

[1] Armijas ekonomiskais veikals.

Ievietots: 03.06.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV