Latvijas Ministru kabineta sēdes protokols nr.40.

[1940.gada 16.junijā]
___________________________________________________________________

 

Klāt:

Ministru prezidents

Dr. K.Ulmanis

Ārlietu ministrs

V.Munters

Iekšlietu ministrs

K.Veidnieks

Kara ministrs

ģen. K.Berķis

Satiksmes ministrs

A.Kāposts

Tieslietu ministrs

H.Apsīts

Tirdzniecības un rūpniecības ministrs

J.Blumbergs

Protokolē:
Valsts kancelejas direktora v.i.

 

R.Bulsons

Sēdi sāk plkst. 19.00.

1) Ārlietu ministrs V.Munters ziņo par ultimātu, ko PSRS komisāru padomes priekšsēdētājs iesniedzis Latvijas sūtnim Maskavā 1940.g. 16.jūnijā plkst. 14.00 (13.00 pēc Latvijas laika)[1].

2) Nolemj pieņemt Padomju Savienības valdības prasību par papildu karaspēka daļu ielaišanu Latvijā.

3) Nolemj pieteikt Valsts prezidentam Ministru kabineta atkāpšanos un uzskatīt šo lēmumu par tūliņ paziņotu Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim.

Sēdi slēdz plkst.22.00.

Ministru prezidents K. Ulmanis

Valsts kancelejas direktora v.i. R.Bulsons
__________________________________________________________________

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.145, 344.-345.lpp.

Publicēts arī: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēzu protokoli: 1940.gada 16.jūnijs - 19.jūlijs. Sastādījuši un komentējuši I.Šneidere, A.Žvinklis. Rīga: Zinatne, 1991. 9.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA, 270.f., 1.apr., 2.l., 84.lp.

[1] Skatīt dokumentu

Ievietots: 09.11.2001.

HISTORIA.LV