PSRS pilnvarotā pārstāvja Latvijā Vladimira Derevjanska telegramma PSRS Ārlietu tautas komisariātam

[1940.gada 16.jūnijā]
____________________________________________________________________

 

Muntera lūgumi:

1) atlikt mūsu karaspēka ienākšanu Latvijā līdz plkst.10 rītā 17.jūnijā pēc Maskavas laika, jo Latvijā (Daugavpilī) notiek dziesmu svētki (певчерядки), nacionālie svētki, kuros piedalījās līdz 100 tūkstošiem cilvēku. Svētku dalībnieki, šovakar braucot uz mājām, ar saviem pajūgiem aizņems visus Latgales ceļus, pie tam daudzi būs iereibuši, un varas iestādēm būs grūti nodrošināt nepieciešamo kārtību sakarā ar padomju karaspēka kustību.

2) Lūdza nepublicēt Maskavas iesniegto notu ar mūsu argumentāciju, bet aprobežoties tikai ar komunikē, ka padomju valdība uzskatījuši par nepieciešamu palielināt padomju karaspēka daudzumu un ka Latvijas valdība tam piekritusi. Pēc Muntera vārdiem, draudzīgu attiecību saglabāšanai starp PSRS un Latvijas valdībām tāda rakstura komunikē nepieciešams.

Derevjanskis

____________________________________________________________________

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.148, 350.-351.lpp.

Ultimāta teksts krievu valodā publicēts: Полпреды сообщают... Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией август 1939г.-август 1940г. Москва: Междунвродные отношения, 1990. Nr.254, с.393-394.

Dokumenta atrašanās vieta: Архив внешней политики СССР ф.059, оп.1, п.329, д.2263, л.176.

Ievietots: 08.01.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV