Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols par Latvijas PSR Augstākās Padomes pieņemto Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

[1990.gada 4.maijā]
_______________________________________________________________

Dienesta vajadzībām

Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes
PROTOKOLS Nr.6

1990.gada 4.maijā

Sēdi vadīja:

A.Rubiks

Piedalījās:

Latvijas KP CK biroja locekļi:

V.Baranovs, A.Klaucēns,
O.Potreki, V.Rimaševskis,
I.Skujiņš; J.Trubiņš,
O.Zinčenko

Latvijas KP CK locekļi:

J.Antons, A.Beluha, LGarajevs,
G.Loskutovs, J.Ļaļins,
I.Prokofjevs, J.Rudzītis,
V.Stefanovičs, F.Stroganovs,
V.Terehovs

Latvijas KP Centrālās kontroles
un revīzijas komitejas loceklis

V.Akmentiņš

Latvijas KP CK daļu vadītāja
vietnieks

V.Pataņins

PSKP CK partijas celtniecības un
kadru darba daļas instruktors

A.Lango

1. Par Latvijas Komunistiskās Partijas frakcijas darbu Latvijas PSR Augstākās Padomes pirmajā sesijā 1990.gada 3. un 4.maijā
__________________________________________________________________
(biedri Rubiks, Rimaševskis, Klaucēns, Potreki, Zinčenko, Aleksejevs)

Atzīt par pareizu Latvijas Komunistiskās partijas frakcijas rīcību Latvijas PSR Augstākās Padomes pirmajā sesijā 1990.gada 3. un 4.maijā.

2. Par Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarāciju “Par Latvijas neatkarības atjaunošanu”
___________________________________________________________________
(biedri Rubiks, Klaucēns, Zinčenko, Potreki, Trubiņš, Beluha, Ļaļins, Dzintars, Antons, Garajevs, Strogonovs, Aleksejevs, Lopatins, Stefanovičs, Lazarenko, Lagno, Terehovs)

1. Latvijas PSR Augstākās Padomes sesijā 4.maijā tika pieņemta deklarācija par Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu. Sakarā ar to Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs uzskata par vajadzīgu paziņot, ka, pieņemot deklarāciju, tika pārkāptas konstitucionālās normas un izdarīts pavērsiens uz republikas un PSRS valstisko sakaru saraušanu. Deklarācija satur būtiskas pretrunas un vēstures realitātes izkropļojumus, atziņa par pārejas periodu un jaunas valsts varas nodibināšanu ir absolūti nepamatota, jo par to nav vienošanās starp PSRS un Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku.

Deklarācijas pieņemšana var mudināt PSRS prezidentu un savienības valdību veikt pamatotus politiskus, ekonomiskus un administratīvus pretpasākumus.

Dokuments, kas nosaka republikas un tās tautas likteni, kā arī skar visas mūsu zemes intereses, tika pieņemts uz ātru roku, bez konsultācijām un apspriešanas, spekulējot uz demokrātiju. Deklarācijas pieņemšana radījusi bezizejas krīzes situāciju ceļā uz republikas reālo suverenitāti, kam būtu jābalstās nevis uz politiskiem dokumentiem un deklarācijām, bet gan uz akūto ekonomisko un sociālo problēmu risināšanu. Šādā situācijā rodas pamatotas bažas, ka topošajos apstākļos cietīs cilvēki, kuru liktenis ir tik bezatbildīgi izšķirts. Atzīstot Konstitūcijā noteiktās tiesības uz pašnoteikšanos, šķiet, vienīgi iespējamu izeju no izveidojušās situācijas varētu pavērt tāds solis kā deklarācijas izpildes apturēšana līdz tiks izskatītas visas problēmas, kas saistītas ar Latvijas PSR un PSRS attiecībām, referenduma sarīkošana, un, ja tauta izteiks vēlēšanos iegūt neatkarību ārpus Padomju Savienības, realizēt to stingrā saskaņā ar PSRS Likumu par kārtību, kādā risināmi jautājumi par savienotas republikas izstāšanos no PSRS.

2. Visiem Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas locekļiem, visām partijas pilsētu un rajonu komitejām, kā arī partijas organizācijām izvērst izskaidrošanu darba kolektīvos un iedzīvotāju vidū par pieņemtās deklarācijas prasīgumu. Konkrētā darbā, pamatojoties uz Latvijas Komunistiskās partijas CK koncepcijas atziņām par Latvijas PSR valstiskuma formām. Apstiprināt Latvijas Komunistiskās partijas CK organizatoriskos un propagandas pasākumus (pievienoti).

3. Lūgt PSRS prezidentu atcelt nelikumīgi pieņemto Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmumu un garantēt Latvijas PSR teritorijā dzīvojošo cilvēku likumīgās tiesības, kā arī PSRS tiesības un intereses.

4. Atbalstīt darba kolektīvu ierosmi izveidot republikā PSRS pilsoņu aizstāvēšanas komiteju. Partijas komitejām un organizācijām sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību tās tapšanā.
_________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1996., Nr.4(23), 68.-70.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 65.apr., 28.l., 106.-109.lp.

Ievietots: 05.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV