Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas sēdes protokoli (01.09.1988.-21.09.1988.)

01.09.1988. Protokols Nr.1.

06.09.1988. Protokols Nr.2.

14.09.1988. Protokols Nr.3

21.09.1988. Protokols Nr.4.

 

HISTORIA.LV