Latviešu leģiona ģenerālinspekcijas pārskats par Vācu armijas militārajos formējumos iesaistītajiem Latvijas pilsoņiem.

[1944.gada 1.jūlijs]
__________________________________________________________________

Noraksts

Pārskats par latviešu pilsoņu piedalīšanos
cīņā pret boļševismu uz 1944.gada 1.jūliju

I. Latviešu SS brīvprātīgo leģions

a) SS vienības

Karaspēka daļas

Virsnieki

Apakš- virsnieki

Kareivji

Kopā

Piezīmes

15.ieroču SS Grenadieru div.

387

1475

9675

11 537

 

15.lauku papildinājumu bat.

17

57

728

807

 

3.apmācību pulks (paplaka)

17

67

723

807

 

19.ieroču SS Grenadieru div.

266

1323

8203

9792

 

19.artil. pulka III un IV bat.

50

165

1435

1650

 

19.prettanku divizions

5

22

451

478

 

19.sapieru bat. Prāgā

12

38

328

378

 

15.SS rezerves brigāde Jelgavā

92

384

3390

3866

 

1.sevišķo uzdevumu bat.

19

70

295

384

 

1.latviešu sardzes rota (274.polic.bat. 1.rota)

2

20

210

232

Austrumu frontē, Ieroču SS brigādes sastāvā

2.latviešu sardzes rota

1

-

136

137

Pie jūras nometnē Dundagā

3.latviešu sardzes rota

1

-

186

187

 

4.latviešu sardzes rota

1

-

100

101

 

Kopā:

890

3751

26 805

31 446

 

b) Robežapsardzības vienības

Karaspēka daļas

Virsnieki

Apakš- virsnieki

Kareivji

Kopā

Piezīmes

2.robežapsardzības pulks

62

320

1024

1406

 

3.robežapsardzības pulks

46

255

2747

2775

15.div. sastāvā frontē

4.robežapsardzības pulks

65

225

2048

2338

 

5.robežapsardzības pulks

46

255

2884

3185

Frontē

6.robežapsardzības pulks

69

278

2067

2414

 

Kopā:

288

1333

10 4797

12 118

 

c) Policijas vienības

Karaspēka daļas

Virsnieki

Apakš- virsnieki

Kareivji

Kopā

Piezīmes

Slēgtās policijas vienības

390

2520

11 974

14 884

 

Policijas savrupdienests

707

2058

2475

5340

 

Palīgpolicija-aizsargi

898

244

18 920

22 262

 

Kopā:

1995

7022

33 369

42 386

 

d) Dažādas vienības

Karaspēka daļas

Virsnieki

Apakš- virsnieki

Kareivji

Kopā

Piezīmes

Ģenerālinspektora štābs

25

31

45

101

 

Papildinājumu pārvalde Latvija

20

23

56

99

 

672.sapieru bataljons

21

70

681

722

 

Aviācija

36

124

468

628

 

Kopā:

102

248

1250

1600

 

II. Dažādas vienības ārpus leģiona

Karaspēka daļas

Virsnieki

Apakš- virsnieki

Kareivji

Kopā

Piezīmes

Vācu armijas izpalīgi

-

-

-

12 159

 

Vācu robežapsardzības vienības

-

-

-

717

 

Vācu jūras dienests

-

-

-

900

 

Organizācija TODT

-

-

-

450

 

Drošības policijas 3. un 4.bat.

41

196

610

847

 

Krievu tautības piederīgo vienības

-

-

-

7671

 

Kopā:

41

196

610

22 744

 

Kopumā:

3316

12 550

72 531

110294

 

Par noraksta pareizību:

V.Reinfelds
Ieroču SS oberšturmfīrers

__________________________________________________________________

Avots: Kangeris, K. Nacionālsociālistiskās Vācijas militārajos formējumos iesaistītie Latvijas iedzīvotāji: skaita problēma. Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. Rīga, 2000, 137.-156.lpp.>150.-151.lpp., 2.pielikums.

Publicēts arī: Bangerskis, R. Mana mūža atmiņas. 3.grāmata. Kopenhāgena: Imanta, 1959. 134.-136.lpp.

Ievietots: 15.02.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV