Latviešu leģiona ģenerālinspektora ģenerāļa Rūdolfa Bangerska rīkojums sakarā ar Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā karadienestā.

[1944.gada 4.februārī]
_________________________________________________________________

Rīkojums sakarā ar Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā kara dienestā

Lai izdarītu pēc iespējas ātrāku iesaukšanu un tai pašā laikā lai varētu piešķirt taisnīgu neatvietojamo kategoriju atsevišķiem izcilus speciālistiem, iesaukšana notiks pa daļai slēgti tām darba vietām, kurās tie saistījušies.

Šai sakarībā tiek nosacīts sekojošais:

Lielākās pilsētās visām firmām un uzņēmumiem, kā arī dienesta vietām un kultūras iestādēm, kurām ir 10 vai vairāk vīriešu kārtas darbinieku sek. gadagājumos: 1921., 1920., 1919., 1914., 1913., 1912., 1911. un 1910., jāieraksta šo vīru vārdi ar noteiktām adresēm “Iesaukšanas sarakstos” un šie saraksti jāiesūta triju dienu laikā piekritīgajām darba novietošanas iestādēm (darba pārvaldēm un darba pārvaldes nodaļām). - Šo iesaukšanas sarakstu formas jāpieprasa piekritīgajām darba novietošanas dienesta vietām.

Vārdi jāraksta pēc gadagājumiem (iesākot ar jaunāko gadagājumu, tātad ar 1921.). Šais sarakstos vārdiem jābūt savirknētiem alfabētiskā kārtībā. Ja attiecīgie saraksti jau iesniegti, tie vajadzības gadījumā tikai papildināmi.

Provincē pilsētu un pagastu vecākajiem, ieskaitot tam nolūkam policijas iestādes, tāpat jāiesūta minētie iesaukšanas saraksti piekritīgajām darba novietošanas dienesta vietām (darba pārvaldēm un darba pārvaldes nodaļām) triju dienu laikā, un proti, pa gadagājumiem un alfabētiskā kārtībā katrā gadagājumā.

Līdz iesaucamo gadagājumu galīgai pārbaudes izvešanai šo gadagājumu piekritīgajiem ir noliegts mainīt darba vietu. Darba vietas atstāšana pirms galīgās iesaukšanas karaspēka vienībā tiks sodīta.

Papildus norādījums Rīgai: firmas un iestādes, kā arī dienesta vietas un kulturālās iestādes ar 10 un vairāk darbiniekiem norādītos gados, kas vēl no darba pārvaldes nav dabūjušas uzaicinājumu saņemt iesaukšanas sarakstus, līdz ar šo tiek uzaicinātas atsūtīt pārstāvi 5.februārī 1944.g. pulkst. 11.00 darba pārvaldē Yorka ielā 29/31, otrā zālē, informācijas saņemšanai.

Tiem 1917.-1929.gadā dzimušiem, kas izaicināti veselības pārbaudei, bet šim uzaicinājumam nav sekojoši, pēdējo reizi dodu iespēju izpildīt savu pienākumu pret tēvzemi, ierodoties pārbaudes komisijās veselības pārbaudē kopā ar 1916. un 1915.gadā dzimušiem. Kas šo beidzamo izdevību neizmantos, tiks sodīti ar kara laika bardzību.

Latviešu leģiona ģenerālinspektors
ģenerālis R.BANGERSKIS

__________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1998., Nr.3(31), 46.-47.lpp.

Oficiālā publikācija: Rīkojumu Vēstnesis. 1944.,Nr.27, 4.februārī.

Ievietots: 10.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV