Iekšlietu ģenerāldirektora Oskara Dankera papildinājums rīkojumā par Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā kara dienestā.

[1944.gada 3.februārī]
_____________________________________________________________________

Papildinājums rīkojumā par Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā kara dienestā

Papildinot savu 1943.gada 24.novembra rīkojumu par Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā karadienestā (Rīk. Vēstn. Nr.275.), noteicu sekojošo:

I pants

Rīkojums attiecināts uz 1910., 1911., 1912., 1913., un 1914.g. dzimušiem vīriešiem, kas līdz 1940.gada 17.jūnijam bija Latvijas pavalstnieki, pie kam viņi pakļauti iesaukšanai latviešu leģiona robežaizsardzības vienībās.

II pants

Šis papildinājums stājās spēkā 1944.g. 4.februārī.

Iekšlietu ģenerāldirektors DANKERS

_____________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1998., Nr.3(31), 45.-46.lpp.

Oficiālā publikācija: Rīkojumu Vēstnesis. 1944.,Nr.27, 4.februārī.

Ievietots: 19.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV