Latgales 2.kongresa rezolūcija par Latgales pašnoteikšanās tiesībām.

[1917. g. 17. (4.) decembrī, Rēzeknē]
__________________________________________________________________

 

Latgales kongress, kurš notika 3.--4. dec. Rēzeknē (Vitebskas gub.), ņemot vērā: 1) ka Latgales iedzīvotāji ir galvenām kārtām latvieši-latgalieši, skaitā apm. 67 proc., 2) ka Latgale atšķiras no citiem Vitebskas gub. apgabaliem tā kultūras, kā arī vispār dzīves iekārtas ziņā, nolēma:

a) izvēlēt no kongresa Latgales Pagaidu izpildu komiteju,

b) noteikti stāvēt un darboties par Latgales atdalīšanu no Vitebskas guberņas tādos apmēros, kā to nolems tautas nobalsošanā,

c) liekam priekšā izvēlētai komitejai stāties ciešos sakaros ar visām Latvijas un Krievijas revolucionārās sociāldemokrātijas organizācijām.

3) Nolemjam sūtīt savus priekšstāvjus uz Valmieras bezzemnieku un zaldātu deputātu kongresu, kas notiks 16. un 17. dec. 4) Kongress nolemj, ka izvēlētā Latgales Padome ar no viņas sastāva izvēlēto Latgales izpildu komiteju priekšgalā ir tikai Latgales pagaidu orgāns.

Viņai kongress uzdod sasaukt visdrīzākā nākotnē jaunu Latgales kongresu, kurš lai sastāvētu no sīkzemnieku, kalpu, strādnieku un zaldātu deputātiem, kas būtu izvēlēti vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.
_________________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. Nr.5, 25.lpp.

Ievietots: 06.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV