Krievijas armijas Ziemeļrietumu frontes virspavēlnieka telegramma Krievijas Valsts domniekam Jānim Goldmanim par atļauju dibināt latviešu strēlnieku bataljonus.

[1915.gada 1.augustā (19.jūlijā)]
______________________________________________________________________

Slepeni.

Petrogrādā. Valsts domniekam Goldmanim.

Augstākais virspavēlnieks atļāva dibināt pagaidu organizācijas komiteju strēlnieku bataljonu formēšanai Jūsu vadībā, sastāvošu no 15 locekļiem, kuŗu sarakstu man iesniedza Ķempels.

Pēdējam zināmi tie pamati, uz kuŗiem komiteja tiek dibināta. Par komitejas organizēšanas atļauju paziņots ģen. Kurlovam. Noteikumi par komiteju un štatiem stādīti priekšā augstākam virspavēlniekam apstiprināšanai. Komitejas un štatu projekti tiek jums izsūtīti. Pavēli par bataljonu formēšanu frontes virspavēlnieks ģen. Aļeksējevs izdeva 19.jūlijā zem Nr.322 - (848) 3287.

Guļēvičs.

_______________________________________________________________________

Avots: Poriets, J. Sāpju ceļš. Latviešu veco strēlnieku cīņu laikmeta vēsturiskie domenti un atmiņas. Rīga: Valters un Rapa, 1932. 17.lpp. (Pārpublicējot saglabātas J.Porieša izdevuma rakstības īpatnības.)

Ievietots: 13.02.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV