Krusta kari Baltijā
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 3. sējums, 2647-2661.lpp. (Šķirkļa Vēsture sadaļa.)

Literatūra:

Šterns, I. Latvijas vēsture. 1180-1290: Krustakari. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002. 735 lpp.

Urban, W.L. Victims of the Baltic Crusade.

HISTORIA.LV