Latvijas Tautas armijas politiskā vadītāja Brūno Kalniņa 1. pavēle.
_________________________________________________________________

 

Armijas politiskā vadītāja 1.pavēle.

Rīgā, 1940.gada 9.jūlijā.

§ l.

Sākot ar š.g. 8.jūliju stājos pie Armijas politiskā vadītāja amata pagaidu izpildīšanas.

Pamats: Kara ministra šā gada 25.pavēle.

Armijas politiskā vadītāja amata pienākumu izpildītājs:

Brūno Kalniņš /paraksts/.

___________________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas vēsture. 1994., Nr.4(15), 58.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1474.f., 2.apr., 197.l., 16.lp.

Ievietots: 04.11.2001.

HISTORIA.LV