Indriķa hronikas norakstu ģenealoģija

 

Shēma pēc: Arbusow, L. Bauer, A. Heinrici Chronicon Livoniae. Editio altera. Recognoverunt L. Arbusow et A.Bauer. Hannoverae, 1955.

Ievietots: 16.05.2001.

HISTORIA.LV