Latvijas grupas Helsinki-86 paziņojums sakarā ar Latvijas neatkarības dienas atzīmēšanu 1987.gada 18.novembrī.

[1987.gada 20.oktobrī]
_____________________________________________________________________

Izvērtējot varas iestāžu rīcības rezultātā radušos draudīgo situāciju, apzinoties stāvokļa nopietnību un cenšoties novērst masu nekārtības vai pat asinsizliešanu, kas ļautu arī tiesas ceļā izrēķināties ar latviešu patriotiem, mēs paziņojam sekojošo:

Latvijas grupa “Helsinki-86” neaicinās Latvijas pilsoņus 1987.gada 18.novembrī rīkot demonstrācijas Rīgas ielās, bet tos, kuri pēc personīgas iniciatīvas liks ziedus pie Brīvības pieminekļa, vai pie Nacionālā (tagad Drāmas) teātra ēkas, mēs lūdzam būt maksimāli savaldīgiem un disciplinētiem, neatbildēt uz provokācijām, pēc ziedu nolikšanas nekavējoši aiziet, neuzkavēties un nepulcēties pie Brīvības pieminekļa vai Nacionālā (t.i. Drāmas) teātra. It īpaši Latvijas grupa “Helsinki-86” lūdz jauniešus būt savaldīgiem un disciplinētiem. Katrs huligānisks izlēciens vai masu nekārtības var tikai nomelnot mūsu tautas gaišos svētkus - Latvijas neatkarības dienu - un kalpot par ieganstu jaunam terora vilnim. Par 1987.gada 18.novembrī iespējamiem ekscesiem un vardarbību visa atbildība gulsies uz varas iestādēm, kuras patiesu un demokrātisku diskusiju vietā ar sabiedrību piekopj naida, konfrontācijas, šķelšanas, melu un draudu politiku.

Atbildot uz varas iestādēm pakļauto masu informācijas līdzekļu uzbrukumiem, Latvijas grupa “Helsinki-86” atzīmē, ka valsts iekārta un nacionāla suverenitāte nav viens un tas pats. Atzīt 18.novembri vēl nenozīmē nostāties pret sociālismu. Teiktā ilustrācijai daži piemēri:

1. Sociālistiskās sadraudzības valstis svin savus neatkarības svētkus, nebaidoties ar to vājināt valsts iekārtu. Piemēram, Čehoslovākija ik gadus atzīmē 1918.gadā iegūtās neatkarības dienu.

2. Arī suverenā Latvijas valstī varēja izveidoties sociālistiskā iekārta tāpat kā Albānijā, Kubā vai Ungārijā.

3. Neatkarības svētku atzīmēšana nav pretrunā ar padomju likumdošanu, jo LPSR Konstitūcijas 69.p. paredz Latvijas valstiskas neatkarības atjaunošanas iespēju.

Latvijas grupa “Helsinki-86” patur sev tiesības aicināt Latvijas pilsoņus publiski atzīmēt Latvijas neatkarības proklamēšanas 70.gadadienu, 1988.gada 18.novembrī rīkojot masu demonstrācijas un svinīgus sarīkojumus Latvijas pilsētās un ciemos.

1918.gada 18.novembrī Rīgā Nacionālajā teātrī svinīgi tika proklamēta Latvijas neatkarība. Pēc daudzu gadsimtu verdzības un pakļautības latviešu tauta kļuva par suverēnu nāciju. Lai arī kā veidojās tās turpmākais liktenis, 1918.gada 18.novembris nav izdzēšams no mūsu tautas vēstures. Valstiska suverenitāte ir katras sevi apzinošas tautas nacionālo ideālu, mērķu un centienu piepildījums.

Latvijas grupa “Helsinki-86” apsveic savus tautiešus dzimtenē un svešumā mūsu gaišajos svētkos - Latvijas neatkarības proklamēšanas 69.gadskārtā, un aicina veltīt visus spēkus un enerģiju tautas nacionālās pašapziņas celšanai. Dievs, svētī Latviju!

Latvijas grupa “Helsinki-86”

_____________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1994., Nr.1(12), 59.lpp.

Publicēts arī:

Auseklis. 1987, Nr.2/3, 18.-l9.lpp.

Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa Helsinki ’86: Dokumentu krājums 07.86.-04.88. Rīga: Neatkarīgais informācijas centrs, 1989., [80.lpp.]>49.-50.lpp.

Ievietots: 03.06.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV