Go

Golcs, Rīdigers fon der (vācu ģenerālis, 1919.gadā Latvijā dislocētā 6.rezerves korpusa komandieris)
Goldmanis, Jānis

 

 

 

 

HISTORIA.LV