Gliks Ernsts (1652.–1705.)

- vāciski: Glück

- vācu mācītājs, pirmā Bībeles latviskojuma autors
______________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Tildes Datorenciklopēdija Latvijas vēsture

 

HISTORIA.LV