Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas Sarkanarmijas rajona komitejas sekretāres Malahovas ziņojums Centrālās komitejas sekretāram J.Kalnbērziņam par rajona iedzīvotāju politisko noskaņojumu sakarā ar 1949.gada 25.marta deportācijām.

[1949.gada 26.martā]
_______________________________________________________________

Visumā iedzīvotāju noskaņojums rajonā ir veselīgs, tauta pareizi reaģē uz veikto pasākumu. Tomēr rajonā pastāv atsevišķi pārspriedumi. Latvijas K(b)P RK zināmās baumas varētu apkopot sekojoši:

1. Veiktais pasākums ir drīzumā gaidāma kara priekšvēstnesis, jo arī pirms 1941.gada kara tika veikts analogs pasākums. Sakarā ar to nepieciešams gatavot produktu rezerves.

2. Pasākums bija vērsts pret latviešiem.

3. No sarunām noskaidrots, ka par pasākuma veikšanu zinājuši jau iepriekš.

4. Ir pārspriedumi; ka “galvenos” jau nepaņēma, bet tikai “pārmijniekus”.

Valsts klīniskās slimnīcas partijas organizācijas sekretāre b. Koļesņikova pastāstīja, ka slimnīcas darbinieku noskaņojums ir slikts. Atsevišķi biedri runā, ka tos, kurus būtu vajadzējis paņemt, nepaņēmuši, bet paņēmuši otršķirīgas personas. Bez tam b. Koļesņikova paziņoja, ka slimnīcā jau nedēļu gājušas runas par “latviešu izvešanu”, bet viņa šīm runām īpašu nozīmi nepiešķīra.

Komuniste b. Daņilova (Valsts klīniskā slimnīca) pastāstīja, ka 24.III 49.g. viņa ar vīru bijusi uz kino. Pēc filmas beigām pie viņiem pienācis pieklājīgi ģērbies pilsonis un klusi teicis: “Lai dievs jūs šonakt glābj.” Pēc tam viņš paslēpies.

Tajā pašā vakarā b. Daņilova tramvajā dzirdējusi latviešu sarunu par to, ka b. Molotovu atbrīvojuši no ārlietu ministra [amata], bet viņa vietā iecēluši b. Višinski, tātad drīz būšot karš.

Tās pašas partijas organizācijas komuniste b. Jandāla paziņoja, ka 24.III 49.g. vakarā pie viņas atnācis dzīvokļa kaimiņš un teicis, ka viņš atradies “Kurzemes maisā” un tāpēc viņu šonakt izsūtīšot.

Rūpkombināta partijas organizācijas sekretāre b. Pavlova pastāstīja, ka daudzi kombināta darbinieki 24.III pa dienu zinājuši par paredzēto pasākumu un runājuši, ka, ja kāds sevi uzskata par vainīgu pie kaut kā (politiskā ziņā), tad lai viņš nenakšņo mājās, jo šajā naktī notikšot aresti.

Kombinātā par kasieri strādā b. Zeltmane, kuras vīrs ir šoferis, 24.III 49.g. viņa pastāstīja darbiniekiem, ka viņas vīrs saņēmis valdības uzdevumu, acīmredzot viņš tai pastāstījis ko vairāk, jo pēc viņas paziņojuma kantora darbinieki sāka raudāt. Bez tam b. Pavlova pastāstīja, ka 24.III 49.g. plkst. 13.00 viņa gājusi uz veikalu pēc maizes, kur stāvējusi liela rinda. Pienākuši daži šoferi un palūguši pārdot viņiem bez rindas dažus maizes klaipus. Kad viņi aizgājuši, kāda nezināma pilsone paziņojusi, ka šonakt ar 400 mašīnām tikšot izvesti “neuzticamie”, un pēc tam paslēpusies.

Rajona izpildkomitejas partijas organizācijas sekretārs b. Serovs (viņš ir arī tirdzniecības nodaļas vad.) un Āgenskalna tirgus partijas organizācijas sekretārs b. Grīnbergs pastāstīja, ka dažas dienas pirms 24.III 49.g. ievērojami dzīvāka kļuvusi tirdzniecība ar maizi, sviestu un īpaši ar kūpinātu gaļu. B.Grīnbergs paziņoja, ka 24.III 49.g. pie viņa griezies kāds zemnieks ar lūgumu palīdzēt atrast istabu Rīgā uz dažām dienām, jo no laukiem latvieši tikšot izvesti.

Partijas organizācijas sekretāre b. Kruzmane pastāstīja, ka rajona izpildkomitejas deputāts b. Sporāns viņai pateicis, ka 24.III dienā Dzīvokļu pārvaldē visi zinājuši par paredzēto pasākumu.

Ielu komitejas nr.11 priekšsēdētāja b. Ušakova pateikusi b. Golubovskai (pilsētas bērnunama partijas organizācijas sekretāre), ka drīz būšot daudz brīvu dzīvokļu.

R[ūpnī]cas “Daugava” strādnieku sapulcē 24.martā, kurā tika apspriests kolektīvais darba līgums, strādnieki uzdeva jautājumus, no kuriem varēja secināt, ka cilvēki zinājuši par 24.marta naktī paredzēto darbu. Tika uzdoti sekojoši jautājumi:

1. Kāda būs attieksme pret tiem, kuri dienējuši vācu armijā?

2. Vai drīz būs karš?

3. Kāpēc Uzvaras laukumā sabraucis liels skaits automašīnu?

Šīs r[ūpnī]cas šoferis Izofatovs darījis zināmu šoferim Petrenko, ka viņš saņēmis militāru uzdevumu “izvest 3 vagonus dvēseļu”.

R[ūpnī]cas “Furnieris” partijas organizācijas sekretāre b. Šiektorova pastāstīja, ka 1949.gada 24.marta dienā kantora darbinieku vidū valdījusi uzbudinātība, daži raudājuši, bet viņai, kad tā gribējusi noskaidrot šādas uzvedības cēloni, neko neteikuši.

Komunists no r[ūpnī]cas “Bellacord Electro” Andžjanovs pastāstīja, ka 24.marta vakarā tramvajā 2 nepazīstami pilsoņi, kuri izprovocējuši cilvēkus uz nelieliem strīdiņiem, pēc tam paziņojuši: “Nekas, Amerikā priekš jums jau sagatavoti kalti zābaki un rokudzelži.” Kad šis komunists gribējis veikt nepieciešamos pasākumus, viņi nekavējoties nozuduši.

1949.gada 25.martā Valsts klīniskās slimnīcas kolektīvam nolasīta lekcija (b. Freimans) “Par starptautisko stāvokli”, kuru apmeklēja 2 reizes vairāk cilvēku nekā iepriekšējās lekcijas. F[abri]kā “Aurora” noturēta komunistu apspriede, kurā izskaidrots veiktais pasākums. F[abri]kā “Tekstiliana” noturēts aģitatoru seminārs par gatavošanos gaidāmajam kongresam miera jautājumā.

1949.gada 25.martā noturēta partijas organizāciju sekretāru apspriede, kurā dotas pamatnostādnes masu politiskā darba veikšanai uzņēmumos, iestādēs, skolās utt.

Latvijas K(b)P Sarkanarmijas rajona
komitejas sekretāre

Malahova

______________________________________________________________

Avots: Latvija padomju režīma varā 1445-1986: Dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 463 lpp.>Nr.16, 86.-89.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVA PA, 101.f., 12.apr., 81.l., 10., 11.lp.

Ievietots: 03.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV