Latvijas PSR Ministru Padomes lēmums nr.282. Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR.

[1949.gada 17.martā]
________________________________________________________________

Pilnīgi slepeni

Rīgā

Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR.

Pamatojoties uz PSR Savienības Ministru Padomes 1949.gada 29.janvāra lēmumu nr.390-138 p.s., Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:

1. Izsūtīt ārpus Latvijas PSR uz specnometinājumu PSRS attālās vietās 10 000 kulaku ģimenes.

2. Apstiprināt apriņķu darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju iesniegtos kulaku ģimeņu sarakstus, kuras ir paredzētas izsūtīšanai.

3. Kulaku ģimeņu izsūtīšanu uzdot izdarīt Latvijas PSR Valsts drošības ministrijai.

Latvijas PBR Ministru Padomes priekšsēdētājs
V.Lācis.

Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pērvaldnieks
I. Bastins.

______________________________________________________________

Avots: Vēstures avoti. Latvijas vēsture. 1991., Nr.2, 47.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LPSR CVORA, 270.f. (slepenais), 1.apr., 406.l., 188.lp.

Ievietots: 04.06.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV