PSRS iekšlietu ministra S.Kruglova pavēle Par kulaku, bandītu un nacionālistu izsūtīšanu.
__________________________________________________________________

Pilnīgi slepeni

Sevišķi svarīgi

PSRS iekšlietu ministra pavēle par 1949.gadu

Nr.00225

Maskava 1949.gada 12.martā

Saturs: par kulaku ar ģimenēm, bandītu un nacionālistu ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas

Ar PSRS Ministru padomes 1949.gada 29.janvāra lēmumu Nr.390.-138.-ps PSRS Valsts drošības ministrijai ir uzdots izsūtīt no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR kulakus ar ģimenēm, bandītu, nacionālistu ģimenes, kuri atrodas nelegālā stāvoklī, nošauto bruņotās sadursmēs, notiesāto bandītu ģimenes, legalizējušos bandītus, kuri turpina naidīgu darbību un viņu ģimenes, kā arī represēto bandītu atbalstītāju ģimenes.

PSRS Ministru padome noteica, ka minētās personas ir jānovieto nometinājuma vietās uz mūžīgiem laikiem. Izsūtāmajiem ir atļauts ņemt sev līdzi viņiem personīgi piederošās vērtslietas, mājturības mantas (apģērbu, traukus, sīko lauksaimniecības, amatniecības un mājturības inventāru) un pārtikas rezervi uz katru ģimeni ar kopējo svaru līdz 1500 kilogramiem.

PSRS Ministru padome uzdeva PSRS Iekšlietu ministrijai nodrošināt: no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas izsūtāmo konvojēšanu un pārvešanu pa dzelzceļu un ūdens ceļiem līdz nometinājuma vietai rūpīgu izsūtāmo apsargāšanu ceļa laikā, administratīvo uzraudzību nometinājuma vietās un atbilstošu nometināto uzskaiti, nodibināt tādu režīmu, kurš izslēgtu jebkādu bēgšanas iespēju; izsūtāmo iekārtošanu darbā lauksaimniecībā (kolhozos un sovhozos) un rūpniecībā.

Lai izpildītu augstāk minēto PSRS Ministru padomes lēmumu, pavēlu:

1. No Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR izsūtāmās kulaku, nacionālistu, bandītu un viņu atbalstītāju ģimenes nosūtīt uz specnometinājumu:

Krasnojarskas novadā - 4000 ģimenes,

Novosibirskas apgabalā - 3000 ģimenes,

Tomskas apgabalā - 7000 ģimenes,

Omskas apgabalā - 6000 ģimenes,

Irkutskas apgabalā - 6967 ģimenes.

2. Iekšlietu ministrijas Krasnojarskas novada pārvaldes priekšniekam pulkvedim Kozlovam, Novosibirskas apgabala ģenerālmajoram Petrovskim, Tomskas apgabala pulkvedim Brovčenko, Omskas apgabala pulkvedim Petrovam, Irkutskas apgabala pulkvedim Došlovam:

a) kopā ar vietējiem partijas un padomju orgāniem izstrādāt konkrētu plānu ieradušos izsūtīto uzņemšanai un izvietošanai. Plānā paredzēt izsūtīto nodrošināšanu ar apdzīvojamo platību, viņu iekārtošanu darbā, kā arī pārvešanas līdzekļu piešķiršanu, lai izsūtītos pārvestu no dzelzceļa stacijām līdz novietošanas vietām;

b) veikt plānā paredzēto izsūtīto izvietošanas vietu apsekošanu, nosūtot uz turieni Iekšlietu ministrijas pārvalžu darbiniekus kopā ar padomju orgānu darbiniekiem un attiecīgo saimniecisko orgānu darbiniekiem un veikt pasākumus, lai pilnīgi sagatavotu tās izsūtīto uzņemšanai;

c) pēc ešelonu ierašanās ar izsūtītajiem stacijās organizēt izsūtīto pieņemšanu no ešelonu priekšniekiem pēc sarakstiem, sastādot aktus. Izsūtīto pieņemšanu uzdot Iekšlietu ministrijas rajonu daļu priekšniekiem, kuru teritorijā izsūtītie tiks izvietoti, atbilstoši speckomandantūru komandantiem un speciāli norīkotajiem Iekšlietu ministrijas - Iekšlietu ministrijas pārvalžu pilnvarotajiem;

d) izsūtīto izvietošanas vietās organizēt Iekšlietu ministrijas speckomandantūras. Līdz 1949.gada 1.aprīlim izraudzīties un norīkot no jauna organizējamo speckomandantūru darbiniekus un līdz izsūtīto ierašanās momentam viņus rūpīgi instruēt atbilstoši PSRS Iekšlietu ministrijas pavēlēm un direktīvām par darbu ar izsūtītajiem.

Līdz šim termiņam iesniegt PSRS Iekšlietu ministrijai no jauna organizējamo speckomandantūru dislokāciju un štatu sarakstus;

e) izvietošanas vietās ieradušos izsūtītos ņemt uzskaitē, paziņot viņiem nometināto tiesisko stāvokli, PSRS Augstākās padomes Prezidija dekrētu par kriminālatbildību par bēgšanu no obligātajām nometinājuma vietām, organizēt stingru režīmu un noteikt administratīvo uzraudzību saskaņā ar PSRS Iekšlietu ministrijas 1948.gada 7.decembra pavēli Nr.001445.

Īpašu vērību pievērst tādu apstākļu radīšanai, kuri izslēgtu bēgšanas iespēju.

3. Lai sniegtu palīdzību Iekšlietu ministrijas vietējiem orgāniem izsūtīto pieņemšanā, izvietošanā un darbā iekārtošanā, kā arī stingras uzskaites, režīma un administratīvas uzraudzības organizēšanā, kā PSRS Iekšlietu ministrijas pilnvarotos komandēt: uz Krasnojarskas novadu - pulkvedi Masļeņņikovu, uz Novosibirskas apgabalu - ģenerālmajoru Stefanovu, uz Tomskas apgabalu - pulkvedi Pjadiševu, uz Omskas apgabalu - pulkvedi Grigorjevu, uz Irkutskas apgabalu - pulkvedi Poļakovu.

4. Lietuvas PSR iekšlietu ministram ģenerālmajoram Bartašūnam, Latvijas PSR ģenerālmajoram Eglītim, Igaunijas PSR ģenerālmajoram Rezevam:

a) pilsētās un lauku apdzīvotajos punktos, no kuriem tiks veikta izsūtīšana, nodrošināt nepieciešamo sabiedrisko kārtību;

b) organizēt savlaicīgu izsūtīto pieņemšanu un nosūtīšanu uz izvietošanas vietām;

c) no Iekšlietu ministrijas operatīvo darbinieku vides norīkot ešelonu priekšniekus un viņu vietniekus, rūpīgi viņus instruēt [..].

5. Kā PSRS Iekšlietu ministrijas pilnvarotos komandēt: uz Lietuvas PSR - ģenerālmajoru Matevozovu, uz Latvijas PSR - ģenerālmajoru Ratušniju, uz Igaunijas PSR - ģenerālleitnantu Petrovu.

Uzdot Lietuvas PSR iekšlietu ministram ģenerālmajoram Bartašūnam, Latvijas PSR ģenerālmajoram Eglītim, Igaunijas PSR - ģenerālmajoram Rezevam un PSRS Iekšlietu ministrijas pilnvarotajiem - ģenerālmajoram Matevozovam, ģenerālmajoram Ratušnijam un ģenerālleitnantam Petrovam izstrādāt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu tos uzdevumus, kuri ir saistīti ar izsūtāmo izsūtīšanu un nosūtīšanu uz specnometinājumu.

6. PSRS Iekšlietu ministrijas Dzelzceļa un ūdens pārvadājumu daļas priekšniekam ģenerālmajoram Arkadjevam nodrošināt [..] nepieciešamā vagonu daudzuma piešķiršanu, lai izsūtāmos pārvestu uz nometinājuma vietu [..].

7. PSRS Iekšlietu ministrijas Konvoja karaspēka pārvaldes priekšniekam ģenerālleitnantam Bočkovam piešķirt nepieciešamo konvoju un organizēt izsūtāmo konvojēšanu līdz izvietošanas vietai, veicot nepieciešamos pasākumus, lai izslēgtu izsūtāmo bēgšanas mēģinājumus [..].

8. PSRS Iekšlietu ministrijas Galvenās kara apgādes pārvaldes priekšniekam intendatūras dienesta ģenerālmajoram Gornostajevam organizēt izsūtīto ēdināšanu ceļa laikā uz nometinājuma vietu.

9. PSRS Iekšlietu ministrijas specnometinājumu daļas priekšniekam pulkvedim Šijanam nodrošināt:

a) savlaicīgu ešelonu priekšnieku un viņu vietnieku izraudzīšanu no republiku iekšlietu ministriju un Iekšlietu ministrijas apgabalu pārvalžu operatīvo darbinieku vidus;

b) no PSRS Veselības aizsardzības ministrijas savlaicīgu viena medicīnas ārsta un divu medicīnas māsu norīkošanu uz katru izsūtāmo ešelonu [..].

10. Lai operatīvi atrisinātu jautājumus, kuri saistīti ar izsūtīto pieņemšanas, konvojēšanas un ešelonu nosūtīšanas organizēšanu, komandēt uz Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR konvoja karaspēka priekšnieka vietnieku ģenerālleitnantu Spasenko un PSRS Iekšlietu ministrijas Dzelzceļa un ūdens pārvadājumu daļas priekšnieka vietnieku apakšpulkvedi Iškovu ar operatīvo darbinieku grupu [..].

Šīs pavēles izpildīšanas uzraudzību uzdot PSRS iekšlietu ministra vietniekam ģenerālmajoram Rjasnovam.

PSRS iekšlietu ministrs ģenerālpulkvedis
S.Kruglovs

_________________________________________________________________

Avots: Riekstiņš, J. Par 1949.gada 25.marta Latvijas tautas genocīda sagatavošanu un īstenošanu. Latvijas Vēstnesis. 1999., 4.martā.

Dokumenta atrašanās vieta: Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, 9401.f, 2.apr., 10.l., 11.-16.lp. Oriģināls.

Ievietots: 02.10.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

HISTORIA.LV