Lēmums par Ata Ķeniņa apcietināšanu.

[1940.gada 19.septembrī]
_______________________________________________________________

 

“Apstiprinu”
Lat[vijas] PSR iekšlietu
tautas komisārs A.Noviks
1940.gada “19.” septembrī

Lēmums
(apcietināšanai)

Rīgā, 1940.gada “ ” septembrī.

Es, Lat[vijas] PSR Iekšlietu tautas komisariāta Valsts drošības pārvaldes Izmeklēšanas daļas izmeklētājs Vamža, izskatījis materiālus par Ati Ķeniņu, dzimušu 1874.g., bij. tautas izglītības ministru, bij. Demokrātiskā centra partijas vadītāju, dzīvo Rīgā, Marijas ielā 34 dz.1,

atradu:

Atis Ķeniņš 1940.gada jūlijā, pirms Saeimas vēlēšanām piedalījās Rīgā nelegālās apspriedēs, kuras organizēja fašisti bij. “Latviešu zemnieku savienības” biedri, balotējās kā kandidāts Saeimā pēc “Demokrātisko latviešu vēlētāju” saraksta. Veicis kontrrevolucionāru darbību, kas vērsta pret darba tautu.

Arestētais Rūdolfs Gulbis pratināšanā 1940.gada 5.augustā liecinājis:

“Apspriedē nolemts uzstāties ar “Demokrātisko latviešu vēlētāju” vienotu sarakstu visos apgabalos, bloķējoties ar citām bijušajām labējām partijām un menševikiem, kuri dotajā brīdī arī notur savas apspriedes, ka tikai tādā ceļā mēs varēsim nodrošināt zemes īpašnieku, rūpnieku un tirgotāju līdzdalību Saeimā un likumdošanā. Bez iepriekš paredzētajām kandidatūrām - Atis Ķeniņš (bij. “Demokrātiskā centra” partijas vadītājs), Hugo Celmiņš un citi - paredzēts papildināt ar agronomiem Braunu un Lielmani”.

Arestētais Oskars Baltiņš pratināšanā 1940.gada 30./31.jūlijā liecinājis:

“Priekšvēlēšanu laikā sākās aktīva darbība, kuru vadīja bijušie fašistiskā režīma varasvīri no “Latviešu zemnieku savienības”, kā arī “Demokrātiskā centra” aprindām. Šīs kontrrevolucionārās grupas mērķis bija: Saeimas vēlēšanās izstādīt savu sarakstu un ar vēlēšanu palīdzību no jauna sagrābt savās rokās valsts varu. Šajā sakarībā notika sēdes, tika vākti pilsoņu paraksti “Demokrātisko latviešu vēlētāju” saraksta kandidātu uzstādīšanai un vēlētāju vidū tika veikta aģitācija - balsot par šo sarakstu. Notika cīņa pret “Darba tautas bloka” kandidātiem. Augšminētās kontrrevolucionārās kustības galvenie iniciatori, cik man zināms, ir “Zemnieku savienības” vadoņi - Hugo Celmiņš, bijušais premjerministrs, Jānis Birznieks - bij. zemkopības ministrs, Atis Ķeniņš - “Demokrātiskā centra” pārstāvis un Pauls Akots - a/s “Rota” kalpotājs Rīgā, pēdējais aktīvi piedalījās vēlēšanu kampaņas sagatavošanā”.

Uz augstāk izklāstītā pamata nolēmu:

Ati Ķeniņu, dzimušu 1874.gadā - apcietināt un izdarīt kratīšanu.

Latv[ijas] PSR Ie TK VDP
Izmeklēšanas daļas izmeklētājs

Vamža

Piekrītu: Ie TK VDP
Izmeklēšanas daļas priekšnieka vietnieks
Valsts drošības vec. Leitnants

Karpenko

_____________________________________________________________

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.214, 479.-481.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: Latvijas Republikas Prokuratūras arhīvs, II-5409-Л, 1.-2.lp. Mašīnraksts. Oriģināls ar LPSR Ie TK zīmogu.

Ievietots: 10.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV