Latvijas Pagaidu valdības kara atašeja Igaunijā J. Zemitāna ziņojums (Nr.151) apsardzības ministram J. Zālītim par karaspēka formēšanu Igaunijā un Ziemeļlatvijā.

[1919. gada 12. martā, Tallinā]
____________________________________________________________

Mobilizācija Igaunijā, kā arī Ziemeļlatvijā norisinājās gludi. Pašā mobilizācijas sākumā tika nošauts kāds pretmobilizācijas aģitators Meizakilā, pēc kam visa aģitēšana beidzās un nevienam nenāca prātā neierasties uz mobilizāciju. No ārējo lielinieku puses bij darīts viss lai izjauktu mobilizāciju. Divas dienas priekš mobilizācijas Sarkanā Armija pārgāja uzbrukumā visā dienvidus frontē un vietu vietām atspieda atpakaļ igauņu fronti, caur ko samazināja mūsu mobilizācijas teritoriju par apmēram vienu trešo daļu. Pa visu mobilizācijas laiku frontē tika vestas sīvas kaujas, un tādēļ Valmieras apriņķī iesaukšana tika izdarīta nevis Rūjienā, bet Ķirbenes muižā, jo Sarkanā Armija bij tikai pusotras verstis no Rūjienas miesta. Igauņu pulku štābs ar visām iestādēm bij jau vilcienā, kur nogaidīja kaujas iznākumu. Februārī bij pienācis kritiskais brīdis, kur katru acumirkli gaidīja Rūjienas krišanu. Šinī laikā izlīda no visiem kaktiem arī vietējie sarkanie, kuri pa daļai tika atzīmēti. Galu galā virsroku ņēma igauņi, bet tomēr ieņemt agrākās pozīcijas nebij iespējams, un mēs zaudējām ap 1000 cilvēku, kas būtu iesaukti karadienestā. Stipras kaujas tika vestas arī pie Alūksnes, kura galu galā tika igauņiem atņemta; un mēs atkal zaudējām ap 1000 cilvēku.

Līdz šai dienai ir pieņemti Latvijas karadienestā 1600-2000 cilvēku. Visu iesaukto skaitu nevaru uzrādīt, jo mobilizācija turpinās, t.i., katrā vismazākā zemes stūrītī, kurš tiek ieņemts no igauņiem, kad vai tikai uz pāris dienām, tūlīt tiek mobilizēts; bez tam iesauc visus tos, kuri slimības vai svarīgu darīšanu dēļ nebij varējuši ierasties.

Daži no saimnieku dēliem ir ieradušies ar saviem zirgiem, un dažās dienās tiks pabeigta zirgu mobilizācija Valmieras apriņķī. Valmieras apriņķa komandantam dota pavēle 1 ) noņemt uz visiem laikiem tos zirgus, kuru noņemšana nekavē saimniecību; 2) noņemt uz laiku līdz 1. maijam tos zirgus, kas nav tagad nepieciešami priekš saimniecībām. Par visiem noņemtiem zirgiem jāizdod kvītes, kurās uzrādīta zirga vērtības summa (vezumnieku zirgs - 800, artilērijas - 1000, kavalērijas - 1200 rubļu). Valkas apriņķī zirgu mobilizācija pagaidām netika izvesta.

Igauņi nevar dot ne apģērbu, ne zābakus, kamēr [tie] nav atvesti no Anglijas, kas varēs notikt pēc pāris mēnešiem. Tādēļ visiem mobilizētiem būs jāiet karā savā apģērbā. Priekš nepietiekoši ar apģērbu un apaviem apgādātiem zaldātiem varēšu nopirkt še Rēvelē 40 pāru zābaku un tikpat daudz manteļu.

No pirmiem iesauktiem tika sākts formēt bataljonu; bet kad iesaukto izrādījās vairāk, nekā bij sagaidāms, tad no 10. marta sāka formēt 3ju bataljonu pulkus. Par pulka komandieri iecēlu apakšpalkavnieku Jansonu un pulkam pavēlēju saukties par “Pirmo Valmieras kājnieku pulku”.

[..]

Visi bijušie zaldāti tiks apmācīti divās nedēļās un sūtīti rotu vai bataljonu sastāvā uz fronti. Visi citi tiks apmācīti 3-4 nedēļās. Rezerves bataljonā tiks atstāti visi neapģērbtie un slikti apbruņotie; turpat tiks pieskaitīti tie oficieri un ierēdņi, kuri nolemti priekš tālākas mobilizācijas un nodaļu (части полка) formēšanas. Visi oficieri, ierēdņi un zaldāti, kas sastāv štatā, dabūs algu, pārtiku un ieročus. Visiem citiem, kuri vēl nav ievesti štatā, maksāju es no tās naudas, kuru ieņemu vai nu no apriņķa komandantiem, vai no Igaunijas valdības. Rūjienas komandanta komanda sastāv no pār lielinieku fronti pārbēgušiem saimnieku dēliem, kuri jau tagad ieņem kādu mazu frontes daļu pie Rūjienas, lai neļautu lieliniekiem nākt cauri caur fronti.

Valkas apriņķa komandanta komanda sastāv pa lielākai daļai no skolniekiem un kādiem citiem brīvprātīgajiem. No Ministru prezidenta kunga ieceltie 4 agronomi un 2 lietpratēji darbojas agrārskolu - baznīcu - ceļu un visās citās civillietās.

Ļoti atvainojos par nepilnīgu ziņojumu, bet patlaban mani sauc steidzoši uz Tērbatu [..]

Kara atašē Zemitāns

___________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.72, 150.-152.lpp.

Dokumenta atrašanās vieta: LVVA, 1899.f., 2.apr., 278.l., 109.-110.lp. Oriģināls.

Ievietots: 14.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV