Baltijas landesvēra komandiera majora Alfreda Flečera paziņojums par karastāvokļa izsludināšanu Rīgā.

[Ne agrāk par 1919. gada 22. maiju]
___________________________________________________________

Es izsludinu karastāvokli Rīgas pilsētā un pavēlu:

1. Katram, pie kā atrodas ieroči (šaujamie un citi), munīcija vai spridzināmās vielas, tie ir jānodod 12 stundu laikā pēc šī paziņojuma tuvākā policijas vaktī. Katrs, pie kura vēlāk tiks ieroči atrasti, tiks sodīts ar nāvi.

2. Visiem, kas lielinieku laikā ir kalpojuši kā pārvaldīšanas ierēdņi, komiteju locekļi, miliči utt., visiem pie Sarkanās Armijas piederošiem un visiem pārējiem, kas karojuši pret atsvabināšanas pulkiem, 48 stundu laikā pēc šī paziņojuma jāpieteicas tuvākā policijas vaktī.

Kas šinī laikā nepieteiksies, tiks sodīts ar nāvi.

3. Katrs, kas kādu pieņem, apkopj jeb palīdz viņam bēgt, un tāpat katrs, kas tādu zina un par to tūliņ neziņo tuvākajā policijas vaktī, tiks sodīts ar nāvi.

4. Ja no kāda nama tiktu šauts uz karaspēku, tad visi iedzīvotāji atbild par to ar savu dzīvību.

5. Katra privātpersona, kas bez atļaujas izies no plkst. 6 vakarā līdz 6 rītā uz ielu, tiks sodīta ar nāvi.

6. Kas postīs telefona vadus, dzelzceļus, militārus un sabiedriskus ierīkojumus jeb mākslas gabalus vai lūkos to darīt, tiks sodīti ar nāvi.

7. Privāttelefoni ir aizliegti. Visām privātpersonām, kam ir telefoni, tāpat namu īpašniekiem un korteļu saimniekiem, kuru namos atrodas telefoni, ir tūliņ jāpieteicas pie policijas. Noteikumu neizpildīšana tiks sodīta ar nāvi.

8. Katram, kas zina, kur atrodas ieroči, munīcija un vispār kara piederumi, tāpat lielāki pārtikas krājumi utt., ir par to jāziņo tuvākajā policijas vaktī. Noteikumu neizpildīšana tiks sodīta ar nāvi.

9. Visi laupītie; zagtie un pretī tiem, priekš lielinieku laikiem spēkā bijušiem likumiem, piesavinātie priekšmeti, mēbeles, drēbes, veļa utt. ir no viņu acumirklīgiem īpašniekiem, vienalga, kā tie būtu šīs lietas ieguvuši, jāpieteic 48 stundu laikā tuvākā vaktī, pēc iespējas uzrādot viņu, agrākos īpašniekus. Pieteicējs dabū policijas vaktī apliecību, sīki uzskaitot visus pieteiktos priekšmetus; katrs, pie kā pēc šī laika tiks atrastas nepieteiktas kādas mantas, tiks sodīts ar nāvi.

10. Aizliegta ir katra no valdības neatļauta rakstu drukāšana un izplatīšana. Noteikumu pārkāpšana tiks sodīta ar nāvi.

11. Visi lielinieku laikā izdotie likumi un rīkojumi zaudē līdz ar šā paziņojuma izsludināšanu savu spēku.

Zemessargu karaspēka virspavēlnieks Flečers

_____________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.91, 182.-184.lpp.

Publicēts: Baltijas Vēstnesis. 1919., 27. maijā.

Ievietots: 10.10.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV