ASV pilnvarotā Dānijā J. Granta-Smita telegramma (Nr.313) miera sarunu komisijai ar ASV misijas vadītāja Baltijā pulkvežleitnanta V. Grīna ziņojuma izklāstu par situāciju Latvijā.

[1919. gada 13. aprīlī, Kopenhāgenā]
__________________________________________________________

[Saņemts no Grīna Liepājā], 12. aprīlī.

“Es ierados vispirms Liepājā un paliku šeit, tāpēc ka pašreizējā situācija Latvijā ir vairāk kritiska nekā citās teritorijās, kas mums jānosedz, sakarā ar to, ka 1) zemes ievērojamu daļu, ieskaitot Rīgu, pārvalda boļševiki; 2) dominējoša ir vācu militāro spēku klātbūtne, no kuriem zemes drošība būs atkarīga, līdz tiks noslēgta cita vienošanās; 3) saspringta ir vietējā intriga ar vāciešu, baltvācu, boļševiku, latviešu buržuāzijas, ebreju un latviešu sociālistu piedalīšanos.

1. Savā iepriekšējā ziņojumā es ieteicu pavājināt blokādi un netraucēt vācu bruņoto spēku apgādi. Tas ir ļoti svarīgi. Pulkvežleitnants Daulijs rūpīgi pēta militāro situāciju, par ko jums tiks telegrafēts pēc viņa atgriešanās no frontes.

2. Briti pienācīgi tur rokās stāvokli uz jūras pie Liepājas un Ventspils. Spēki mainās, bet es Liepājā vienlaikus esmu redzējis vienu vieglo kreiseri un sešus eskadras mīnukuģus. Admirālis Kouens visnotaļ sekmē mūsu misiju.

3. Britu misija ar majoru Kīnenu priekšgalā viena kapteiņa un dažu civilpersonu sastāvā iekārtojusies Liepājā. Grants-Vatsons, britu Ārlietu ministrijas neoficiālais politiskais pārstāvis, bija šeit mūsu ierašanās laikā, bet tad devās uz Lietuvu.

4. Pārtikas produktu gandrīz nav, cenas augstas, un krājumi izsīkst. Liepājā pagaidām ir zināms daudzums miltu, taču tiek ziņots, ka Ventspilī, Tukumā un Jelgavā pārtikas krājumi izsīkuši. Taukvielu visur ārkārtīgi trūkst. Iespējams, ka ievērojams pārtikas daudzums paslēpts, bet tas kļūs redzams tagad, kad pienāk amerikāņu pārtika. [Kuģa] “Lake Vimico” ierašanās ar 1200 tonnām miltu neatliekamajām vajadzībām kopā ar Amerikāņu pārtikas administrācijas ierēdņiem ļoti palīdzēja uzlabot situāciju un ir pirmā materiālā palīdzība no Antantes vai Amerikas. Vai mēs varam rēķināties ar pārtikas iedalīšanu Baltijas valstīm saskaņā ar AFA biļetena Nr.3 23.lpp.? Tas ir ļoti svarīgi, jo no boļševikiem atbrīvotos rajonus jāapgādā ar atbilstošām pārtikas devām. Citādi mēs barosim boļševismu savā aizmugurē. No drošiem avotiem man ir zināms par izplatīto noskaņojumu starp bezdarbniekiem un bezzemniekiem, ka, ja viņiem jāmirst badā, tad viņi dod priekšroku darīt to boļševiku režīmā, kur viņi var laupīt buržuāziju un bagātniekus.

5. Situāciju pārvalda vācieši, jo viņi šeit jūtas spēcīgi, bet latviešu armija kā militārs faktors ir nenozīmīga. Tagad vācieši apgalvo, ka viņi šeit atrodas saskaņā ar pamiera 12. pantu, lai gan sākotnēji paziņoja mums, ka viņi ir okupācijas armija. Ģenerālis fon der Golcs komandē visus bruņotos spēkus, kas darbojas Kurzemē, un ir Liepājas gubernators. Pie tam viņš kontrolē policiju un telegrāfu un vācu militārā Intelligence Service - dzelzceļa biroju. Ja nebūtu vāciešu, zemi ātri applūdinātu boļševiki. Tas, dabiski, rada visgrūtāko un nenormālo situāciju, jo latviešu tauta vēsturiski ir pretvāciski noskaņota, un šīs jūtas pastiprināja vācu militārās Intelligence Service darbība kara laikā. Fon der Golcs mums pavēstīja, ka vācieši šeit atrodas saskaņā ar pamiera 12. pantu un arī internacionālai cīņai pret boļševikiem, kuri apdraud rietumu civilizāciju un rietumu kultūru. Mēs telegrafēsim jums pilnīgāk attiecībā par visu augstāk minēto pēc Daulija un manas atgriešanās no iekšzemes un frontes.

6. Pašreizējā de facto Latvijas valdība ir ārkārtīgi vāja un nepārstāv latviešu tautu. Tā tiktu nekavējoties gāzta, ja notiktu tautas vēlēšanas. Tā ir pašsastādījusies valdība, ko radījuši partijas vadoņi un cilvēki, kas ņēmuši lietas savās rokās Rīgā un vēlāk tikuši padzīti no pilsētas boļševiku uzbrukuma rezultātā. Vācija šo valdību atzina decembrī. Kā baltvācieši, tā sociālisti tai ir naidīgi noskaņoti un tikai buržuāzija sniedz nelabprātīgu atbalstu. Tai pašā laikā tā ir vienīgā organizācija, ar kuru mums jākārto darīšanas un jāatbalsta kā nacionālā de facto valdība vai Latvijas organizācija, bet to pagaidām atzīt nevajadzētu. Ar to tomēr jāstājas sakaros visos jautājumos attiecībā uz pārtikas importu, blokādi, finansēm utt. Ulmanis, premjerministrs, un Valters, iekšlietu ministrs, ir vienīgie spējīgie cilvēki kabinetā. Ulmanis atstāj labu iespaidu un, liekas, ir apveltīts ar ievērojamu enerģiju un vērīgumu.

8.[1] Mani pašreizējie priekšlikumi ir sekojoši: 1) pārtraukt Kurzemē darbojošos vācu bruņoto spēku blokādi no jūras, veikt to britu admirāļa kontrolē; 2) nepārtraukta pārtikas produktu piegāde saskaņā ar AFA programmu un palīdzība bezdarbniekiem un bērniem Liepājā un Ventspilī; 3) Liepājas blokādes pagaidu pavājināšana ar pienācīgu kontroli, lai varētu ievest izejvielas un atjaunotos rūpniecības darbība un samazinātos bezdarbs.

Mums ir izejvielu saraksts, kas tūlīt nepieciešamas. Latvijas de facto valdībai piešķirtajam miljonam dolāru jātiek nodrošinātam ar kokmateriāliem no Latvijas nacionālajiem mežiem, kas agrāk bija krievu kroņa vai valsts īpašums. Nekavējoties būtu jāatsūta finansu eksperts, lai šo lietu noskaidrotu. Grīns.”
______________________________________________________________

Avots: Dokumenti stāsta. Latvijas buržuāzijas nākšana pie varas. Rīga: Zinātne, 1988. 304 lpp.>Nr.77, 157.-160.lpp.

Ievietots: 14.08.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV