Aperāts, Kārlis (04.03.1892.–16.07.1944.)

- Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, pulkvežleitnants
_______________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 70.lpp.

HISTORIA.LV