Ameriks, Alberts (26.12.1899.)

Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, majors
___________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 52.lpp.

HISTORIA.LV