Ādamsons, Miervaldis (29.06.1910.– ~1946.)

– Latviešu leģiona virsnieks, kapteinis
_______________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 9.lpp.

HISTORIA.LV